Hyppää sisältöön

DigiCult – Kulttuurikoke­mukset ja luontokohteet tutuksi datan avulla

DigiCult-hankkeessa kehitetään digitaalinen palvelukokonaisuus, jonka tarkoitus on tuoda kulttuurikokemukset ja luontokohteet entistä paremmin kuntalaisten ja kunnassa vierailevien tietoisuuteen. Digitaalinen tietovaranto tulee olemaan kuntien lisäksi esimerkiksi kulttuuri- ja matkailutoimijoiden käytettävissä.

Yhteen paikkaan kootut digitaaliset sisällöt on helppo hyödyntää ja jakaa laajasti. Tavoitteena on, että DigiCult-hankkeen aikana kehitettävä alusta toimii erilaisten alustojen kanssa avoimien rajapintojen kautta. Kulttuurikokemusten ja luontokohteiden esille nostaminen lisää osaltaan Kuusamon vetovoimaa ja houkuttelee sekä uusia vierailijoita että tutustuttaa täällä jo käyneitä uusiin kohteisiin.

Palvelualusta hyödyntää paikkatietoa, jonka avulla kohteiden sijainti on helppo tarkistaa kartalta. Paikkatietoon liitetään sijaintitiedon lisäksi esimerkiksi teksti- ja kuvamateriaalia. Tavoitteena on, että palvelualusta auttaa entistä paremmin löytämään saavutettavia, laadukkaita ja monipuolisia luonto- ja kulttuurikohteita ja -palveluita.

Luontoa ja historiaa reittien varrella

DigiCult-projektin Kuusamon kaupungin osahanke keskittyy vähemmän tunnettujen luonto- ja kulttuurikohteiden tunnetuksi tekemiseen. Ensivaiheessa kootaan tietoa Kuusamon kaakkoisosan kulttuurisesti arvokkaasta erämaatyyppisestä luontokohteesta Näränkävaarasta ja sen historiasta. Samassa yhteydessä testataan mahdollisuuksien mukaan muun muassa 360-kuvien, lisätyn todellisuuden ja muiden digitaalisten sisältöjen liittämistä alustaan ja esittämistä työpöytä- ja mobiilisovelluksissa.

Kuusamon DigiCult-osahankkeessa kootaan alustalle tietoa myös Kuusamon keskustan Kirkkolahden ja Torankijärven rantareiteistä ja niiden luonto-, kulttuuri- ja palvelukohteista. Rantareitin historiapolkua ja siitä koottua materiaalia voidaan käyttää myös hankkeen testialustana.

Palvelualustalle ja tietovarantoon koottava sisältö kostuu jo olemassa olevasta kirjallisesta ja kuvamateriaalista sekä hankkeen aikana hankittavasta ja tuotettavasta digitaalisesta materiaalista.

Hanketta viedään eteenpäin yhteistyössä yli toimialarajojen, minkä lisäksi yhtymäkohtia haetaan muista käynnissä olevista sekä jo päätetyistä hankkeista. DigiCultissa yhdistyy erityisesti kulttuurin, tietohallinnon, sisältötuotannon ja paikkatiedon asiantuntemus.

DigiCult-logo

Hankkeen isäntäorganisaationa toimii Oulun kaupunki, osahankkeiden kehittäjäkumppaneina ovat Espoon ja Kuusamon kaupungit. Hankkeen seurantajäseniä ovat Siikalatvan, Taivalkosken, Paltamon ja Hailuodon kunnat. Hanke on saanut rahoituksen Valtiovarainministeriöltä vuoden 2021 alusta lokakuuhun 2022.