Hyppää sisältöön
Ilmakuva Rukan kylästä

Ruka2030 – Luonnollisesti paras elinkeinoelämälle

Kaksivuotisen Ruka2030 – Luonnollisesti paras elinkeinoelämälle -hankkeen tarkoituksena on alueen elinvoiman kasvattaminen kestävällä tavalla. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on investointien edistäminen Rukan alueella, yritysten toimintaympäristön kehittäminen ja alueen liiketoimintamahdollisuuksien tunnettuuden lisääminen markkinoinnin ja viestinnän keinoin.

Rukan alueella on suuri merkitys Kuusamon elinvoimaisuuden säilymisessä ja vahvistumisessa. Alueen kestävä kehittäminen edellyttää useiden toimijoiden verkostomaista yhteistyötä ja sitoutumista. Hankkeessa muodostetaan alueen eri toimijoista koostuva verkosto, jonka toiminnan keskiössä on edistää investointihankkeiden toteutumista Rukan alueelle ja lisätä yhteistyötä toimijoiden välillä. Kun yhdistetään eri tahojen osaaminen ja koordinoidaan alueen kehittämistoimintaa keskitetysti ja suunnitellusti, saadaan aikaan vaikuttavampia kehittämistoimenpiteitä ja vältytään päällekkäisiltä toimilta.

Hankkeen toteutusaika

Hanke toteutetaan 1.3.2024 – 28.2.2026 välisenä aikana.

Rahoitus

Kuusamon kaupunki on saanut rahoitusta hankkeelle EU:n Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF). Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 295 200 €, josta EU-rahoituksen osuus on 80 % eli 236 160 €.

Lisätietoja