Hyppää sisältöön

Work & Stay – kokonainen elämä Koillismaalla

Work & Stay – kokonainen elämä Koillismaalla-hankkeen tavoitteena on hyvinvoinnin, työllisyyden ja elinvoiman lisääminen Koillismaalla sekä erityisesti syrjäytymisen ehkäiseminen, työmarkkinoille heikosti kiinnittyvien työllistämisen edistäminen ja osaavan työvoiman saannin edistäminen. Hankkeen toimenpiteet jakaantuvat neljään työpakettiin, joilla jokaisella on oma selkeä teema ja osatavoitteet.

Työpaketit ovat

  1. Työelämätulkkimalli, jonka tuloksena nopeutetaan työmarkkinoille heikosti kiinnittyvien kestävää työllistymistä tarjoamalla pitkäkestoista tukea työnhakijalle ja työnantajalle.
  2. Työllisyyspalveluiden kehittäminen, joka sisältää verkostoyhteistyön edistämistä, asiantuntijoiden osaamisen lisäämistä sekä tiedolla johtamisen systemaattista rakentamista.
  3. Asettautumispalveluiden rakentaminen, minkä tuloksena alueelle töihin tulevien mahdollisuudet integroitua paikalliseen yhteisöön ja löytää toimeentulo myös mukana muuttaville perheenjäsenille paranevat ja samalla alueen pito- ja vetovoima kasvaa.
  4. Työssäkäyntialueen mahdollisuudet, joita tuodaan esille osaaja- ja asukasmarkkinoinnin, kansainvälisen rekrytointiosaamisen lisäämisen, yrittäjyyden edistämisen sekä etätyön ja monipaikkaisuuden fasilitoinnin kautta.

Kuusamon kaupunki toteuttaa toimenpiteitä työpaketteihin 1–3.

Hankkeessa tehdään maakuntarajat ylittävää yhteistyötä, joka edistää toimenpiteiden vaikuttavuutta. Hankkeen päätoteuttajana toimii Kuusamon kaupunki ja osatoteuttajia ovat Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy, Ksakki ry, Posion kunta, Pudasjärven kaupunki, Puolangan kunta sekä Taivalkosken kunta. Hankkeen toteutusaika on 1.12.2023–31.12.2025. Hankkeen kokonaisbudjetti on 2 224 917 euroa. Kuusamon kaupungin budjetti on 531 601 euroa, josta EU rahoitusta on 80 % eli 425 282 euroa.