Hyppää sisältöön
Kädet puristavat lämpimästi toisiaan.

SKY-sitouttava kouluyhteisötyö

SKY –sitouttavan kouluyhteisötyön -pilotin tarkoituksena on kehittää malleja, joilla sitoutetaan koulunkäyntiin ja kouluyhteisöön sekä vahvistetaan koulukulttuuria ja hyvinvointia kouluissa. Kohderyhmänä ovat 5.-9.-luokkien oppilaat ja heidän kanssaan työskentelevä henkilökunta.

Pilotteja on useita Suomessa. Opetusministeriä koordinoi valtakunnallisesti hanketta, joka toteutetaan vuosina 2021-2023. Koillismaa-Kainuun pilottiin kuuluu seitsemän kuntaa: Kuusamo, Taivalkoski, Posio, Sotkamo, Paltamo, Hyrynsalmi ja Ristijärvi. Pilotissa työskentelee Kohtauttavan koulutyön koordinaattori ja neljä koulukohtauttajaa.

Koulukohtauttajat osana kouluyhteisötyötä

Koulukohtauttajat aloittivat toimintansa Kuusamossa syksyllä 2021. He ovat osa koulun henkilökuntaa ja tekevät moniammatillista yhteistyötä eri verkostojen kanssa. Heidän tavoitteenaan on toimia helposti lähestyttävänä ja turvallisena aikuisena oppilaille koulun arjessa. He kuuntelevat ja kohtaavat nuoria sekä ennaltaehkäisevät yksinäisyyttä ja kiusaamista. Lisäksi he edistävät hyvää luokkahenkeä ja yhteisöllisyyttä sekä pyrkivät parantamaan kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Käytännön työssä koulukohtauttajat pitävät muun muassa erilaisia ryhmäytymis- ja teematunteja luokille. Teematuntien sisällöt räätälöidään luokkien tarpeiden mukaan ja ne voivat liittyä esimerkiksi kiusaamiseen tai tunnetaitoihin. Koulukohtauttajat järjestävät erilaisia tempauksia, kuten rastikiertelyä hyvinvointiin liittyen tai koko koulua koskevia teemapäiviä. He myös pitävät välituntitoimintaa tai kohtaavat nuoria hengailemalla heidän keskuudessaan.

#jokainenkoulupäiväontärkeä #koulussa