Hyppää sisältöön

YDIN- digihanke on Valtiovarainministeriön rahoittama kaksivuotinen hanke, jossa tavoitteena on kehittää yhdyskuntatoimialan palveluja ja tietovarantoja huomioiden muun muassa paikkatietojen ylläpidon ja hyödyntämisen tehostaminen, kaupunkimallin luominen sekä digitaalisen turvallisuuden, tiedonhallintamallin ja tiedolla johtamisen kehittäminen. Hankekunnat ovat Kuusamo ja Järvenpää. Kuusamo hallinnoi hanketta.

Hanke toteutetaan aikavälillä kesäkuu 2022 – syyskuu 2024. Hankkeessa huomioidaan eri toimialojen tarpeet rakennetun ympäristön tietovarantoihin ja määritellään ratkaisujen sekä tietojärjestelmien käytön tulevaisuuden tavoitteita. Toimenpiteillä edistetään myös tietojen yhteiskäyttöä ja kuntien edellytyksiä vastata lainsäädännön, esimerkiksi laki rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä, kunnille asettamiin velvoitteisiin.

Hankkeessa kartoitetaan tulevaisuuden tarpeita ja mahdollisuuksia (esim. 3D ja loT) rakennetun ympäristön toiminnan kehittämisessä ja tarkastellaan muuttuneen toimintaympäristön digitaaliseen turvallisuuteen tuomia haasteita. Hankkeessa selvitetään myös toiminnan muutosten mukanaan tuomaa henkilöstön koulutustarvetta ja järjestetään koulutusta.

Kuusamon kaupungin, Järvenpään ja Valtioneuvoston logot

YDIN-hankkeen tavoitteet

Katso kaavio (PDF) hankkeen tavoitteista

Lisätietoja

Yhdyskuntatoimialan digitaalisten palvelujen ja tietovarantojen kehittäminen YDIN -hanke