Hyppää sisältöön
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue järjestää Kuusamon kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut 1.1.2023 alkaen. Sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyviä tietoja ei enää päivitetä www.kuusamo.fi-verkkosivuilla. Pohteen verkkosivut löydät osoitteesta www.pohde.fi

Sosiaali- ja terveyspalveluiden asiointilomakkeet

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue järjestää Kuusamon kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut vuoden 2023 alusta alkaen.

 • Terveys- ja sosiaalipalveluihin liittyviä tietoja ei enää päivitetä www.kuusamo.fi-verkkosivuilla.
 • Kaikki tarvittavat yhteystiedot ja ajankohtaisin tieto terveys- ja sosiaalipalveluista löytyvät Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohteen verkkosivuilta.
 • Tietopyynnöt ja tietosuoja
Siirry sivulle Lomakkeet ja asiakirjat – Pohde
 • Henkilö voi valita perusterveydenhuollostaan vastaavan terveyskeskuksen tai terveyskeskuksen terveysaseman haluamastaan Suomen kunnasta. Valinnanvapaus ei koske kouluterveydenhuoltoa, opiskeluterveydenhuoltoa, kotisairaanhoitoa, työterveyshuoltoa eikä pitkäaikaista laitoshoitoa.

  Katso lisätietoja sivulta Asiointipaikan valinta – Pohde

  Hoitovastuu siirtyy valitun kunnan terveyskeskukselle tai terveysasemalle viimeistään kolmen viikon kuluttua ilmoituksen saapumisesta.

  Osoitteen vaihtumisen yhteydessä terveysasema ei muutu automaattisesti, vaan vaatii uuden ilmoituksen. Asiakas on velvollinen itse huolehtimaan osoitetietojen muutosten ilmoittamisesta, koska osoitetiedot eivät päivity valittuun terveyskeskukseen väestöpäivityksen yhteydessä.

 • Jokaisella henkilöllä on oikeus saada tieto itseään koskevasta asiakirjasta. Tämän lisäksi hakijalla, valittajalla tai muulla henkilöllä, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee (asianosainen), on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta (myös sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaiselta) tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, jos se voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn.

  Asianosaisella ei kuitenkaan ole oikeutta saada sellaista asiakirjaa, josta tiedon antaminen olisi vastoin erittäin tärkeää yleistä etua taikka lapsen etua taikka muuta erittäin tärkeää yksityistä etua.

  Tämä oikeus ei ole mikään laaja tiedonhankintakeino, vaan koskee ainoastaan sellaisia vireillä olevia tai olleita asioita, joissa päätetään tai on päätetty jonkun oikeudesta, edusta tai velvollisuudesta ja tietoa on oikeus saada vain asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta.

  Jos rekisterinpitäjä kieltäytyy luovuttamasta tietoja, rekisterinpitäjä antaa kirjallisen kieltäytymistodistuksen, jossa kerrotaan kieltäytymisen syy.

  Avaa tästä Asianosaisen tiedonsaantipyyntölomake. Täytä toista henkilöä koskeva tiedonsaantipyyntölomake mahdollisimman tarkasti ja huolellisesti.

  Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000 16 § ja 17 §

  Lue lisää 16 § Suostumus tietojen antamiseen

  Lue lisää 17 § Salassa pidettävien tietojen antaminen asiakkaan hoidon ja huollon turvaamiseksi

  Linkit lakiteksteihin avautuvat uuteen ikkunaan.