Hyppää sisältöön

Viestintä

Ystävänä Kuusamo

Tervetuloa tutustumaan kuusamolaisiin ystäviin, heidän työhönsä ja ajatuksiinsa.

Ystävänä Kuusamo

Yhteinen tehtävä

Kuusamon kaupunki viestii yhteisin pelisäännöin hajautetusti kaikista yksiköistä. Päävastuu kaupungin viestinnästä on kaupunginjohtajalla.

Viestintä on yhteinen tehtävä

Tunnustus ansioituneelle kuusamolaiselle henkilölle tai yhteisölle

Kuusamo-mitalin jaosta päättää kaupunginhallitus. Esitykset mitalin saajaksi on toimitettava vuosittain 1.9. mennessä

Kuusamomitali

Kuusamon kaupungin tunnukset

Kuusamon kaupungin viralliset tunnukset ovat kuntavaakuna ja kaupungin logo. Kuusamon vaakunaa käytetään Kuusamoa kokonaisuutena edustavassa tarkoituksessa, viranomaistoiminnan tunnuksena ja juhlatarkoituksissa sekä muussa yhteydessä kaupunginjohtajan tarvittaessa antamien tarkempien ohjeiden mukaisesti.

Vaakuna, logo ja viiri

Kaupunki sosiaalisessa mediassa

Sosiaalinen media on osa Kuusamon kaupungin tiedonvälitystä. Se tukee kaupungin ydintoimintoja, kuten asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen sekä alueen elinvoiman ja kilpailukyvyn vahvistaminen.

Kuusamon kaupunki suhtautuu myönteisesti  työntekijöiden osallistumiseen sosiaaliseen mediaan palveluihin työtehtävissä. Perusperiaatteena on, että sosiaalisen median palveluissa käsitellään vain julkista tietoa.

Kuusamo sosiaalisessa mediassa