Hyppää sisältöön

Osallistu ja vaikuta

Kuusamon kaupungin toimintaan pääset osallistumaan monin tavoin.

Voit seurata päätöksenteon valmistelua esityslistojen sähköisestä julkaisujärjestelmästä ja olla aktiivisesti yhteydessä kaupungin virkamiehiin sekä luottamushenkilöihin. Julkinen keskustelu mielipiteiden perustelemiseksi on myös perinteikäs tapa vaikuttaa päätöksiin yhteisissä asioissa.

Voit perehtyä Kuusamon kaupungin päätöksiin pöytäkirjojen sähköisen järjestelmän avulla ja vaikkapa seuraamalla kaupunginvaltuuston videoituja kokouksia suorana lähetyksenä.

Kuntavaalissa ratkaistaan päätösten linja ja muutenkin voit vaikuttaa

Kuusamon päätöksenteko perustuu yleisellä vaalilla valittavan valtuuston tahtoon. Valtuusto valitaan keväisin neljäksi vuodeksi. Valtuusto valitsee toimikautensa ajaksi kaupunginhallituksen ja neljä eri alojen lautakuntaa. Valtuusto valitsee myös kaupunginjohtajan, joka toimii kaupunginhallituksen alaisuudessa.

Vaikka päätösvalta kunnassa on edustuksellisella valtuustolla, voi tavallinen ihminen vaikuttaa ennen päätöksentekohetkeä kaupungin tarjoamien mahdollisuuksien avulla. Myös yleiseen mielipiteeseen vaikuttamalla voit osallistua kunnan tuleviin päätöksiin.

Kuusamon hallinnossa toteutetaan Suomen tasavallan perustuslaissa säädettyä edustuksellisen kansanvallan periaatetta. Tämä tarkoittaa, että päätösvalta on aina viimekädessä vaaleilla valitulla kaupunginvaltuustolla.

 • Kuntien kannalta keskeisimmät vaalit ovat kuntavaalit. Kuntavaalit toimitetaan joka neljäs vuosi ja niissä valitaan jäsenet kunnanvaltuustoon. Suomen vaalijärjestelmä on henkilö- ja puoluevaalin yhdistelmä, jossa yhdellä numerolla äänestetään sekä henkilöä että puoluetta.

  Äänioikeus kuntavaalissa on Suomen taikka muun Euroopan unionin jäsenvaltion, Islannin tai Norjan kansalaisella, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta ja jonka kotikunta kyseinen kunta on 51. päivänä ennen vaalipäivää.

  Äänioikeus kuntavaaleissa on myös muulla edellä säädetyt edellytykset täyttävällä ulkomaalaisella, jos hänellä mainittuna ajankohtana on ollut kotikunta Suomessa kahden vuoden ajan.

  Myös kansainvälisen järjestön palveluksessa olevalla ja tämän perheenjäsenellä on äänioikeus kunnallisvaaleissa. Vaaleista voit lukea lisää oikeusministeriön vaalit.fi -sivuilta.

 • Kuusamon kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle ilmoitetaan aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.

  Kuntalaisten lisäksi myös kunnan palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita kunnan palvelua koskevassa asiassa.

  Kuntalaisaloitteen voi tehdä yksin tai usean kuntalaisen toimesta yhdessä.

  Tee kuntalaisaloite.

  Lisätietoa kuntalaisloitteesta.

 • Vähintään neljä prosenttia kunnan 15-vuotta täyttäneistä asukkaista voi tehdä aloitteen neuvoa-antavan kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisestä. Tällöin valtuusto päättää viipymättä, toimitetaanko aloitteessa tarkoitettu kansanäänestys. Aloitteen kansanäänestyksestä voi tehdä joko verkossa tai paperilla. Samaan aloitteeseen voi kerätä allekirjoituksia niin verkkopalvelun avulla kuin myös paperille kerätyillä allekirjoituksilla.

  Käsin kirjoittamalla täytetty kansanäänestysaloite allekirjoituksineen toimitetaan Kuusamon kaupungintalon asiakaspalvelupisteeseen.

  Sähköinen verkkopalvelu neuvoa-antavan kansanäänestysaloitteen allekirjoittamiseen.

  Allekirjoitettava lomakepohja neuvoa-antavan kansanäänestysaloitteen allekirjoittamiseen.