Hyppää sisältöön
Kaupunginhallitus 2021-2025

Kaupungin­hallitus

Kaupunginhallitus johtaa kaupungin hallintoa, valmistelee kaupunginvaltuustossa käsiteltävät asiat sekä vastaa valtuuston päätösten toimeenpanosta ja niiden lainmukaisuuden valvonnasta.

Kaupunginhallitus vastaa

 • kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta
 • valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Kaupunginhallitus valvoo kunnan etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa.

Kaupunginjohtaja toimii kaupunginhallituksen päätösvaltaan kuuluvien asioiden esittelijänä.

Kaupunginhallitus 2021 – 2025

 • Kaupunginvaltuusto on hallintosäännöllä siirtänyt toimivaltaansa edelleen muille toimielimille, kuten kaupunginhallitukselle, lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille. Päätösvallan siirtämisen avulla valtuusto voi paremmin keskittyä tärkeimpien asioiden käsittelyyn ja kaupungin kehittämiseen.

  Kaupunginhallituksen hallintosääntö määrittelee, mitkä asiat kuuluvat kaupunginhallituksen toimivaltaan.

  Hallintosäännön mukaan kaupunginhallituksen tehtävänä on päättää sellaisista kaupungin asioista, joita ei ole määrätty muulle viranomaiselle. Kaupunginhallitus vastaa kaupungin puhevallan käytöstä oikeudessa ja tekee tarpeellisiksi katsomiaan aloitteita kunnallisen toiminnan eri aloilla.

  • Puheenjohtaja Määttä Mika
  • 1. varapuheenjohtaja Turunen Martti
  • 2. varapuheenjohtaja Parviainen Ulla
  NimiRyhmäVarajäsen
  Määttä MikaKESKMäättä Juhani
  Janhunen Pasi 2021- 2023VAS (*Raatikainen Tarmo
  Määttä Veli 2023-2025KESK (*Määttä Taisto
  Parviainen UllaKESKVanttaja Tuija
  Säkkinen JuhaKESKMustonen Markku
  Tornberg MarjaKESKPitkänen Liisa
  Tornberg-Karjalainen MerviKESKSahi Salme
  Tuovila HannuKESKPitkänen Harri
  Turunen MarttiKOKKorhonen-Koskinen Jutta
  Ervasti HannuKOKErvasti Matti
  Leinonen-Viinikka TarjaKP (*
  Kokko Tero (PS)
  Kortesalmi Joukamo 2021- 2023KP (*
  Hokkanen Inka (SDP)
  Hokkanen Inka 2023-2025SDP (*Kortesalmi Joukamo (KP)
  Koramo MarjoVIHRFlöjt MIka 2021-2023
  Haataja Leena 2023-2025
  (* Vaaliliitto
  (* Kuusamon Puolueettomat 12.12.2023