Hyppää sisältöön

Tarkastuslautakunta

Kaupunginvaltuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Tarkastuslautakunnan toimikausi on sama kuin valtuuston.

Tarkastuslautakunta valmistelee hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat kaupunginvaltuustolle.

Lautakunnan tehtäviä ovat muun muassa tilintarkastajien valinnan ja erottamisen valmistelu sekä tilintarkastuskertomukseen kuuluvien asioiden valmistelu. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on myös huolehtia kunnan ja sen tytäryhtiöiden tarkastuksen yhteensovittamisesta.

Lautakunnan on vuosittain esitettävä arviointikertomuksensa valtuustolle ja arvioitava siinä, miten valtuuston tilikaudelle asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa ovat toteutuneet.

Lautakunnan arvio on jälkikäteisarviointia siitä, kuinka kunnanhallitus, muut kunnan viranomaiset ja kunnan tytäryhteisöt ovat onnistuneet valtuuston tahdon toteuttamisessa.

Tarkastuslautakunta 2017-2021

 • JäsenTehtävä
  Määttä Taistopuheenjohtaja
  Hannola Artovarapuheenjohtaja
  Lohi Raunopöytäkirjanpitäjä, BDO Audiator Oy
  Kurtti Kaisa A.
  Määttä Kauko
  Rautiainen Anna-Maija