Hyppää sisältöön

Kuusamon kylät

Jokaisella meistä on oma käsitys siitä, mikä kylä on. Joillekin kylä sanana voi herättää ajatuksia pikkusieluisuudesta, ympäristön liiallisesta ohjauksesta ja tiukoista käyttäytymisnormeista. Monille tulee kylästä mieleen naapuriapu, yhteisöllisyys ja turvallisuus.

Yhden määritelmän mukaan: ”kylä on pysyvän alueellisen kokonaisuuden muodostava pienehkö asutusyhteisö, joka koostuu toistensa läheisyydessä sijaitsevista maalaistaloista”.

Kuusamossa oli enimmillään (lukuvuonna 1959 – 1960) niin sanottuja kyläkouluja 67, jota lukua voitaneen pitää yhtenä Kuusamon kylien lukumääränä.
Maassa ja maasta muuton, väestörakenteen ja elinkeinorakenteen muuttumisen seurauksena kylien asukkaiden määrä Kuusamossa on laskenut.

Vaikka asukkaiden määrä on laskenut, kylät ovat säilyneet pääosin asuttuina ja Kuusamossa voidaan sanoa olevan edelleen kymmeniä kyliä.

Useissa kylissä toimii aktiivinen kyläseura, kyläyhdistys tai maamiesseura. Kylät voivat toimia myös yhteisessä kyläseurassa.

Kuusamon kylät

  • Alakitka
  • Heikkilä
  • Heinolanvaara
  • Hiltunen
  • Iivaara
  • Irni
  • Jokilampi
  • Juuma
  • Kemilä
  • Kero
  • Keskusta (Kirkonkylä)
  • Kitka
  • Kiitämä
  • Koskenkylä
  • Kuolio
  • Kuontivaara
  • Kuparivaara
  • Kurkijärvi
  • Kurvinen
  • Kärpänkylä
  • Käsmä
  • Käylä
  • Liikasenvaara
  • Lämsänkylä
  • Maanselkä
  • Meskusvaara
  • Multasniemi
  • Murtovaara
  • Mustosenvaara
  • Mäkelä-Saapunki
  • Määttälänvaara
  • Nissinvaara
  • Oivanki
  • Patoniemi
  • Penttilänvaara
  • Piiloperä
  • Poussu
  • Purnuvaara
  • Puutteenkylä
  • Riekki
  • Ruka
  • Rukajärvi
  • Salminen
  • Soivio
  • Sossonniemi
  • Suorajärvi
  • Säkkilä
  • Särkelä
  • Säynäjä
  • Takkusalmi
  • Teeriranta
  • Törmäsenvaara
  • Vasaraperä
  • Virkkula
  • Virrankylä
  • Visala
  • Vuotunki
  • Ylä-Suininki