Hyppää sisältöön

Mäntyselän tieyhteys -hanke

Mäntyselän tieyhteys -hankkeen ja Kuusamon kaupungin tavoitteena on toteuttaa uusi teollisuusalue Mäntyselkään. Nykyisin alueella sijaitsee vuonna 2021 valmistunut jätevedenpuhdistamo. Mäntyselän alueen investointien nopeuttamiseksi on perustettu Mäntyselän tieyhteys -hanke, jonka päätavoitteena on rakentaa uusi tie valtatie VT 20:lta Mäntyselän teollisuusalueelle.

 • Tien pituus on kokonaisuudessaan noin 1 400 metriä
 • Uuden tien myötä myös alueen nykyisille teollisuustonteille tuleva ja sieltä lähtevä liikenne saadaan siirrettyä pois asuinalueen läpi kulkevalta reitiltä suoraan VT 20:lle
 • Tie mahdollistaa Mäntyselän teollisuusalueen käyttöönoton, laajentamisen ja sinne suunniteltujen toimintojen investoinnit
 • Hankkeen keskeinen laadullinen tavoite on ajoneuvoliikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden paraneminen

Hankkeessa toteutettavat toimenpiteet

 • Toimenpide 1: Säynäjäjoentien (1 380 m) rakentaminen
 • Toimenpide 2: Liittymäkaistojen rakentaminen VT 20:lle
 • Toimenpide 3: Kuivatusrakenteiden toteuttaminen rakennettavalle alueelle
 • Toimenpide 4: Tievalaistuksen toteuttaminen
 • Toimenpide 5: Tien päällystäminen (pääosin vuonna 2024)

Hankkeen tuloksena Mäntyselän teollisuusalueen saavutettavuus paranee. Rakennettava tie ja sen liittyminen suoraan VT 20:een mahdollistaa raskaan liikenteen kulkemisen turvallisesti ja tehokkaasti VT 20 kautta suoraan sekä Kuusamon että Oulun suuntaan. Samalla uuden tien kautta saadaan ohjattua nykyinen, olemassa olevan asuinalueen kautta kulkeva raskas liikenne suoraan VT 20:lle.

Tien toteuttamisen tuloksena Mäntyselän alueen investointien toteutus ja käyttöönotto mahdollistuvat, mukaan lukien suuremmat investoinnit Kuusamon alueen kaukolämmön tuotantoon. Tien toteutus edesauttaa myös pienempiä yritysinvestointeja mm. puuteollisuuteen ja sen jatkojalostukseen. Tiehankkeen toteutuksen työllisyysvaikutukset ovat 43 htv, joista suoria työllistyneitä on 14 henkilöä ja välillisesti 10 henkilöä.

Hankkeen toteutusaika

Toteutus aloitettiin vuoden 2022 kesäkuussa ja se jatkuu aina vuoden 2024 syyskuun loppuun.

 • vuoden 2022 aikana toteutettiin tarvittavat leikkaus- ja täyttötyöt aina kantavaan kerrokseen saakka sekä tarvittavat kuivatusrakenteet.
 • vuoden 2023 aikana toteutetaan teiden rakennekerrokset, verhoilut sekä väistötila VT 20:lle ja
 • vuoden 2024 aikana toteutetaan pääosa päällystys- ja valaistustöistä.

Rahoitussuunnitelman tiivistelmä

 • EU- ja valtion rahoitus 977 542 €
 • Kuntarahoitus 977 543 €
 • Rahoitus yhteensä 1 955 085 €

 

Lisätietoja hankkeesta