Hyppää sisältöön
Energiapuupino

Kuusamon bio- ja kiertotalouspuiston energiapuuterminaali

Kuusamon kaupungin tavoitteena on investoida Mäntyselän alueelle uusi teollisuusalue, Kuusamon bio- ja kiertotalouspuisto, jonka tavoitteena ovat kiertotalouden kehittäminen, puun jalostusarvon nosto ja kestävä metsätalous sekä niihin liittyvät investoinnit Kuusamon kaupungin strategian mukaisesti. Kuusamon bio- ja kiertotalouspuiston energiapuuterminaali -hanke mahdollistaa kiertotalouden kehittämisen ja sivuvirtojen hyödyntämisen alueella.

Alueella sijaitsee tällä hetkellä vuonna 2021 valmistunut jätevedenpuhdistamo ja alueelle on rakentumassa uusi tieyhteys valtatie (Vt) 20:lta. Hankkeen toteutuksella on tarkoitus nopeuttaa bio- ja kiertotalouspuiston investointeja, tukea alueen kehittymistä ja lisätä alueen houkuttavuutta.

Investointien toteuttamisen osalta tavoitellaan alueelle useita toimijoita, niin suurempia energiatuottajia kuin pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Hankkeessa toteutetaan 6 hehtaarin kokoinen energiapuuterminaali (asfaltoitu kenttä). Koillismaalla tällä hetkellä puun varastointiin käytettävät terminaalit ovat pieniä ja sijaitsevat hajallaan logistisesti haastavissa paikoissa. Asfalttipäällysteisen ja sähköistetyn terminaalin tarve on nykyisessä toimintaympäristössä suuri ja tuo merkittävän kehittämismahdollisuuden mm. energiapuun hankintaan, metsien hoitoon ja logististen kustannusten hallintaan.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa bio- ja kiertotalousalueen yrityksille ja toimijoille riittävän laaja ja laadukas materiaalien varastointi- ja käsittelyalue tehostamaan logistiikka- ja kuljetustoimintaa. Hanke edesauttaa uuden lämpövoimalaitoksen sijoittumista bio- ja kiertotalouspuiston alueelle mahdollisimman nopeasti ja täten edistää kaukolämmöntuotannon siirtymistä kokonaan puupohjaisen polttoaineen käyttöön sekä turvaa kaukolämmöntuotannon riittävyyttä niin kausivaihteluiden kuin huoltovarmuuden osalta. Hankkeella mahdollistetaan yritysten sijoittuminen bio- ja kiertotalouspuiston alueelle kasvattamaan alueen yritystoimintaa ja tuomaan työpaikkoja mahdollisimman nopeasti sekä edistetään energiapuumarkkinoiden kehittymistä Koillismaalla.

Hankkeen toteutusaika

Toteutus aloitettiin vuoden 2023 toukokuussa ja se jatkuu aina vuoden 2024 loppuun.

  • vuoden 2023 aikana toteutettiin energiapuuterminaalikentän rakennekerrokset (6 ha)
  • vuoden 2024 aikana toteutetaan energiapuuterminaalikentän päällystäminen, valaistus ja aitaukset

Rahoitussuunnitelman tiivistelmä

  • EU- ja valtion rahoitus 1 772 582 €
  • Kuntarahoitus 759 679 €
  • Rahoitus yhteensä 2 532 261 €