Hyppää sisältöön

Kuusamon kiertotalous 2030

Kiertotalous maksimoi materiaalien ja niiden arvon säilymisen liikkeessä mahdollisimman pitkään. Kiertotalouteen siirtymisessä on kyse kokonaisvaltaisesta ja koko yhteiskunnan läpileikkaavasta muutoksesta, jonka kautta materiaalit, palvelut ja niitä täydentävät digitaaliset ratkaisut korvaavat yksisuuntaisen resurssien kierron luonnonvaroista kierrätyksen kautta jätteiksi. Kuusamon kiertotalous 2030 -hankkeessa laaditaan alueelle Kiertotalouden tiekartta, jonka kautta kehitetään elinkeinoelämää kiertotalouden, vähähiilisyyden ja resurssiviisauden suuntaan. Lisäksi hankkeessa luodaan pohja laajamittaiselle kiertotalouden digitalisaatiolle tulevien vuosien aikana.

Hankkeessa toteutetaan kolme työpakettia vuoden 2023 aikana: materiaalivirtojen analyysi, painopistealueiden valinta ja uudet innovatiiviset ratkaisut. Työpakettien tuloksena syntyvä tiekartta on käytettävissä Kuusamon kaupungin toimenpiteissä ja päätöksenteossa. Lisäksi painopistealueille luodaan konkreettiset toimenpide-ehdotukset tavoitteiden saavuttamiseksi.

Hankkeen kokonaisrahoitus on 112 000 € jakautuen:
Euroopan aluekehitysrahasto 78 400 €
Kuusamon kaupunki 33 600 €