Hyppää sisältöön

Kansainvälinen matkailu- ja kulttuurikeskus Karhuntassu


Kuusamo kutsuu tulevaisuudessakin paikkakuntalaisia ja matkailijoita, kun nykyisen Karhuntassu Matkailukeskuksen tiloihin ja Hannu Hautala luontokuvakeskuksen yhteyteen avataan uusi Kansainvälinen matkailu- ja kulttuurikeskus Karhuntassu vuoden 2022 loppuun mennessä.

EAKR-rahoitteisen yhteistyöhankkeen päätoteuttajana on Kuusamon kaupunki, osatoteuttajina Kuusamo-opisto ja Lapin yliopisto. Yhteistyökumppaneina on useita hankkeita, yrityksiä sekä Metsähallitus, Naturpolis ja Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys.

EAKR-hankkeen toteutusaika: 1/2020–12/2022 (hanketoiminta käynnistyi 09/2020). Kokonaisbudjetti: 489 985 euroa.

 

 • Päättynyt kysely toteutettiin ajalla 22.3. – 18.4.2021  ja voittajalle on ilmoitettu henkilökohtaisesti.

  Kiitos kaikille kyselyyn osallistujille.

  • Palvelumuotoiluprosessin avulla suunnitellaan uusi palvelukonsepti entistä laadukkaamman tiedon tuottamiseen alueen luonnosta, historiasta, kulttuurista ja matkailupalveluista.
  • Suunnitellaan alueen luontoa, kulttuuria ja historiaa esittelevät pysyvät näyttelyt ja vaihtuvan näyttelyn tila.
  • Kehitetään digitaalisen materiaalin tuottamisen ja esittämisen osaamista.
  • Informaation ja henkilökohtaisen palvelun avulla parannetaan palveluiden saatavuutta ja lisätään niiden kysyntää.
  • Historia- ja kulttuuritietämyksen avulla tuodaan esille alueen omaleimaisuutta ja lisätään matkailun sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä.
  • Varmistetaan matkailukeskuksen ja Hannu Hautala luontokuvakeskuksen palvelun jatkumisen myös tulevaisuudessa. 
  • Edistetään luontomatkailun kehitystä, lisätään matkailijoiden viipymää Kuusamossa kehittämällä luontokohteista ja reitistä saatavaa informaatiota, mikä osaltaan madaltaa erityisesti kansainvälisten matkailijoiden kynnystä tutustua alueen luontoon yksityiskohtaisemmin.
  • Kuusamon kirkonkylän suuri pienoismalli, joka kuvaa rakennuskantaa vuodelta 1938.
  • Yli 1700 luetteloitua museoesinettä esitellään vaihtuvasti.
  • Kuusamon historia kerrotaan esihistoriasta nykyaikaan modernin ja opetuksellisen animaation avulla.
  • Kuusamon kylille pyritään saamaan vilskettä ja vilinää uuden kylät, luonto- ja kulttuurikohteet -karttasovelluksen avulla, muistomerkkien esittelyä unohtamatta.
  • Kävijä voi kattavasti tutustua paikkakunnan matkailu- ja kulttuuritarjontaan kahvikupin äärellä ja unohtumattomina kotiin vietävinä tuotteina.
 • Kolmen erillisen työpaketin avulla luodaan palvelumuotoiluprosessin kautta uusi palvelukonsepti, suunnitellaan ja toteutetaan keskuksen tiloihin alueen luontoa, kulttuuria ja historiaa esittelevät pysyvät näyttelyt ja vaihtuvan näyttelyn tila, sekä kehitetään digitaalisen materiaalin tuottamisen ja esittämisen osaamista.  

  Uusi, koko perheen matkailu- ja kulttuurikeskus tulee näin tavoittamaan sekä kotimaiset että kansainväliset Kuusamoon tulijat. Keskus tukee Hannu Hautala luontokuvakeskuksen toimintaa, ja kutsuu jatkossakin luontokuvauksesta kiinnostuneita harrastajia ja ammattilaisia tutustumaan pysyviin ja vaihtuviin näyttelyihin. 

 • Kansainvälinen matkailu- ja kulttuurikeskus Karhuntassu -hankkeessa suunnitellaan uutta toimintakonseptia Kuusamon kaupungin Matkailukeskus Karhuntassulle. Lapin yliopisto on hankkeen osatoteuttajana vetämässä palvelumuotoiluprosessia. Palvelumuotoilu on palveluiden käyttäjälähtöistä kehittämistä muotoilun menetelmiä hyödyntäen, joiden avulla luodaan asiakkaan ja palveluntarjoajan tarpeita vastaava palvelukokemus. 

  Palvelumuotoilua toteutetaan mm. paikallisille yhteistyökumppaneille (pk-yritykset ja yhteisöt) suunnatuilla työpajoilla. Työpajoissa ideoitiin uusia tapoja tuottaa Kuusamon paikallishistoriaan ja paikalliskulttuuriin keskittyviä aktiviteetteja ja elämyksiä yhteistyössä. Työpajat toteutettiin  tammi-huhtikuussa 2021.

  Pilotointi kohteeksi valittiin Käylä, katso keskustelu Kuusamo Nyt-kanavalta

  Työpajat toteutettiin Lapin yliopiston johdolla. Lisätietoja suunnitelmista ja toteutumisista antaa suunnittelija Niina Walter  sähköpostilla niina.walter@ulapland.fi tai puhelimitse 040 659 8030.

  Kiitos kaikille osallistujille.

   

 • Karhuntassu-hanke luo yhteistyötä useiden tahojen ja hankkeiden kanssa, kuten Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys, Metsähallituksen luontopalvelut, Gateway to Land Of National Parks -hanke (Naturpolis), Ordinary Man in a Great War -hanke (Naturpolis), Arctic Airborne 3D -hanke (Centria Ammattikorkeakoulu) sekä Luontomatkailun opaskoulutuksen kehittäminen (LUOMA) ja Kansainvälinen residenssien innovaatioverkosto Pohjois-Pohjanmaalle (KRIPA) hankkeet (Kuusamo-opisto).  

  Yritys- ja yhdistysyhteistyötä käynnistetään vuoden 2021 alusta palvelumuotoilutyöpajojen avulla, joissa ideoidaan uusia tapoja tuottaa Kuusamon paikallishistoriaan ja paikalliskulttuuriin keskittyviä aktiviteetteja ja elämyksiä. Matkailijoille tarjottavat palvelut voivat liittyä esimerkiksi kuusamolaisiin tapoihin ja perinteisiin (käsityöt, ruoka- ja musiikkiperinteet jne.). 

  Kuusamon historian asiantuntijat, kuten esim. Helena Palosaari, Jouni Alavuotunki, Pertti Ervasti, Kari Kantola ja Erkki Hämäläinen yhdessä Tiina Laineen sekä Pasi Kovalaisen kanssa kartoittavat laajaa historia-aineistoa näyttelysovellusten käsikirjoituksiin historiatyöryhmässä. Kuusamon kulttuurin asiantuntijuutta edustaa Ulla Ingalsuo-Laaksonen.

  Hankkeen aikana pyritään keräämään Kuusamon historiaan ja kulttuuriin liittyvää aineistoa laajasti myös paikallisten kuusamolaisten voimin. Hanke kannustaakin rohkeasti ottamaan yhteyttä projektipäällikkö Julia Afflektiin tai kulttuuritoimenjohtaja Ulla Ingalsuo-Laaksoseen mahdollisten historiallisten materiaalien suhteen. 

 • Hankkeessa suunnitellaan vuoden 2022 loppuun mennessä nykyisen Matkailukeskus Karhuntassun tiloihin, Hannu Hautala luontokuvakeskuksen yhteyteen alueen luontoa, kulttuuria ja historiaa esittelevät pysyvät näyttelyt ja vaihtuvan näyttelyn tila.  

  Keskukseen suunnitellaan yli 20 erilaista alueen luontoon, historiaan ja kulttuuriin liittyvää näyttelykohdetta, virtuaalisia näyttelykokemuksia unohtamatta. 

  Yhtenä useista päänäyttelykohteista on Kuusamon kirkonkylän pienoismalli, joka saa uuden kodin keskuksesta. Noin 7 metrin mittainen, 1:300 mittakaavaan rakennettu pienoismalli kuvaa kirkonkylän rakennuskantaa vuonna 1937, ja mallissa on upeasti kuvattu 492 rakennusta yksityiskohtaisesti. Pienoismalliin lisätyn interaktiivisuuden avulla voi Kuusamon historiaan eläytyä uudella tavalla. 

  Historia-aikajana animaatio on opetuksellinen ja pedagogisesta näkökulmasta kiinnostava näyttelykohde, jossa Kuusamon historia esitetään kaksikielisenä esihistoriasta nykyaikaan. Sovellus on koko perhettä kiinnostava näyttelyelämys. 

  Kuusamon matkailun ja kulttuurin syntyä esitetään ainutlaatuisissa näyttelyseinäkkeissä, joissa digitaalisten sovellusten avulla pääsee tutustumaan aihealueisiin syvällisestikin. Näyttelykohteessa voi hämmästellä vanhoja hiihtovälineitä, tai vaikkapa perinteisiä musiikkisoittimia. 

  Kuusamon luonto kutsuu nyt ja tulevaisuudessakin paikallisia ja kansainvälisiä matkailijoita. Kolme erilaista karttasovellusta opastaa matkailijaa parhaille luontokuvauspaikoille, Kuusamon kylille tutustumaan luonto- ja kulttuurikohteisiin ja virtuaalisesti kävelemään pienen Karhunkierroksen tai Salpalinjan. Karhuntassun matkailuneuvonta tukee vahvasti uuden keskuksen toimintaa asiantuntevalla henkilökohtaisella palvelulla. 

  Kuusamon kaupunki on luetteloinut yli 1 700 museoesinettä, ja niihin pääsee tutustumaan vaihtuvien näyttelyjen kautta. Jokaisella esineellä on tarina, ja tarinoista muodostuu meitä kaikkia koskettavaa historiaa. 

  Miten leikittiin ennen ja miten nyt? Keskukseen on suunnitteilla interaktiivinen perinneleikki-peli, joka on koko perheen ajanviettoväline. Virtuaalisuus mahdollistaa aikamatkailun ja samalla opetuksellisen elämyksen. 

  Evakkotarinoita ja Reino Rinteen runoja kuunnellaan ja Kuusamon vaikuttajien henkilöhistoriaa tutkitaan menneestä nykypäivään. Keskuksesta löytää myös kattavan sota-historiaosuuden. 

 • Kansainvälinen matkailu- ja kulttuurikeskus Karhuntassu etsii keskukselle uutta nimeä, joka lyhyesti ja ytimekkäästi kertoo Kuusamon uudesta matkailu- ja kulttuurikohteesta. Kutsumme nyt kaikkia keksimään nimeä uudelle keskukselle.

  Nimi voi kuvata taloa, sen toimintaa tai olla aivan jotain muuta! Tärkeintä on, että nimi on omaleimainen ja helppo muistaa. Karhuntassu-sanan tulee säilyä nimessä ja nimen tulee toimia sekä suomen että englannin kielellä.

  • Nimikilpailu on voimassa 27.1. – 21.5.2021

  Nimi uudelle yhteisötalolle valitaan syksyllä 2021.

  Nimikilpailuun voi vastata nimettömänä, mutta kaikkien yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan 100 euron lahjakortti. Lahjakortin voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti.

  Voit lähettää ehdotuksesi tai kysyä lisätietoja hankkeen projektipäälliköltä Julia Afflektilta julia.afflekt@kuusamo.fi

  Karhuntassun nimikilpailun säännöt

  Nimikilpailun järjestäjä

  Kuusamon kaupunki/Kasvatus- ja sivistystoimi
  Keskuskuja 6
  PL 9, 93601 Kuusamo

  Vaihde 040 860 8600
  Y-tunnus 0186418-5

  Kilpailuaika

  27.1. – 21.5.2021

  Kilpailuajan jälkeen saapuneita osallistumisia ei hyväksytä. Kuusamon kaupunki ei vastaa mahdollisista tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä kilpailuun osallistumisessa.

  Kilpailun tausta ja tarkoitus

  Kuusamon Karhuntassuun avataan vuoden 2022 lopussa Kansainvälinen matkailu- ja kulttuurikeskus. Karhuntassu-rakennuksessa toimii myös Kuusamon Matkailukeskus ja Hannu Hautala luontokuvakeskus. Tällä nimikilpailulla haetaan ehdotuksia uuden keskuksen nimeksi.

  Kilpailuun osallistuminen

  Kilpailuun voi osallistua lähettämällä sähköpostia projektipäällikkö Julia Afflektille julia.afflekt@kuusamo.fi

  Karhuntassu-sana tulee säilyä nimessä ja nimen tulee toimia sekä suomen- että englanninkielellä. Nimiehdotus ei saa olla loukkaava eikä hyvän tavan tai lain vastainen. Kaikki määräajassa nimikilpailuun lähetetyt nimiehdotukset, jotka täyttävät yllä mainitut kriteerit, luovutetaan valitsijaraadin käyttöön ja ovat mukana palkinnon arvonnassa.

  Kilpailu on avoin kaikille Suomessa asuville luonnollisille henkilöille pois lukien arvonnan tai sen valmistelun järjestämiseen osallistuneet henkilöt.

  Voittajille ilmoittaminen ja palkinnon vastaanottaminen

  Palkintona on 100 euron arvoinen lahjakortti, joka osoitetaan voittajan toivomaan paikalliseen liikkeeseen. Voittajaan ollaan yhteydessä henkilökohtaisesti 31.8.2021 mennessä. Mikäli yhteydenotto ei onnistu eikä voittajaa tavoiteta viikon kuluessa arvonnasta, valitaan uusi voittaja. Voittajalle annetaan tarkemmat ohjeet palkinnon lunastamisesta. Palkinto on henkilökohtainen eikä sitä voi muuttaa rahaksi.

  Nimen valinta ja nimiehdotuksen käyttöoikeudet

  Valinnan uuden keskuksen nimestä tekee Kuusamon kaupungin valitsijaraati syksyllä 2021. Raati voi valita yhteisötalon nimen kilpailuun lähetettyjen ehdotusten joukosta. Raadilla on oikeus muokata nimiehdotusta ja oikeus olla valitsematta nimeä kilpailuun osallistuneiden ehdotusten joukosta.

  Osallistumalla kilpailuun osallistuja luovuttaa kaikki luovutettavissa olevat oikeudet ehdottamaansa nimeen järjestäjälle. Järjestäjällä on oikeus nimen julkaisuun, sen käyttöön tuotemerkkinä, markkinoinnissa ja kaikessa toiminnassa, sen luovuttamiseen edelleen sekä nimen rekisteröimiseen. Järjestäjällä on kaikki oikeudet muuttaa nimeä tai olla käyttämättä sitä.

  Kuusamon kaupungilla on oikeus julkaista arvonnan voittajan sekä raadin valitseman nimiehdotuksen lähettäneen osallistujan nimi ja kotipaikkakunta eri medioissa ilman erillistä suostumusta tai korvausta. Osallistuja vastaa osallistumisen yhteydessä järjestäjälle antamiensa yhteystietojen oikeellisuudesta.

  Osallistujien antamia henkilötietoja käytetään vain nimikilpailuun liittyvään viestintään, eikä niitä luovuteta edelleen. Kaikki tiedot hävitetään kilpailun päätyttyä.

  Järjestäjän vastuu

  Kilpailun järjestäjä pidättää oikeudet mahdollisiin muutoksiin ja varaa oikeuden muuttaa näitä kilpailun sääntöjä.

  Osallistumalla ideakilpailuun osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä kilpailun virallisia sääntöjä ja ehtoja sekä järjestäjän päätöksiä. Palkinnon voittaja vapauttaa järjestäjän kaikesta vastuusta ja kustannuksista, jotka voivat aiheutua osallistumisesta kilpailuun.

  Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.

  Lisätiedot

  • Kansainvälinen matkailu- ja kulttuurikeskus Karhuntassu, projektipäällikkö Julia Afflekt
  • julia.afflekt@kuusamo.fi
  • 040 8608 638

Lisätietoja hankkeesta:

Seuraa meitä Facebookissa

Ohita upotus