Hyppää sisältöön

Jätehuolto tapahtumissa

Jätehuollon järjestäminen tapahtumassa (jätehuoltosuunnitelma)

Milloin jätehuoltosuunnitelma tulee laatia?

Jätehuoltosuunnitelma tulee laatia kaikista tapahtumista, joissa syntyy jätettä. Tapahtuman jätehuolto tulee aina suunnitella etukäteen ja suunnittelussa on otettava huomioon kunnalliset jätehuoltomääräykset.

Tapahtuman järjestäjä on päävastuussa tapahtuman jätehuollon järjestämisestä ja roskaantuneiden alueiden jälkisiivouksesta.

Kenelle jätehuoltosuunnitelma toimitetaan ja milloin?

Jätehuoltosuunnitelma täytyy laatia ennen tapahtumaa ja pyydettäessä esittää kaupungin ympäristönsuojeluyksikölle. Jätehuoltosuunnitelma on tarkoitettu tapahtuman järjestämisen tueksi järjestäjälle, sitä ei tarvitse toimittaa kenellekään, mikäli ympäristönsuojeluyksikkö ei sitä järjestäjältä erikseen pyydä nähtäväksi.

Mitä jätehuoltosuunnitelman tulee sisältää?

  • Arvio tapahtuman kävijämäärästä
  • Arvio tapahtumassa syntyvästä jätemääristä jätelajeittain (esim. sekajäte, biojäte, kartonki, lasi ja metalli)
  • Jäteastioiden määrä ja sijoittuminen jätelajeittain kartalle merkittynä
  • Jätteiden lajitteluohjeet jätepisteille
  • Jäteastioiden tyhjennystiheys sekä astian tyhjennyksistä vastaava taho
  • Tapahtuma-alueen ja sen lähiympäristön puhtaanapito tapahtuman aikana
  • Tapahtuma-alueen ja sen lähiympäristön loppusiivouksen järjestäminen
  • Tarpeen mukaan suunnitelma siirrettävien käymälöiden sijainnista ja lukumääristä sekä käymäläjätteen jätehuollosta vastaavan tahon yhteystiedot
  • Tilaisuuden jätehuollosta vastaavan yhteystiedot (puhelinnumero, josta tavoittaa myös tapahtuman aikana)

Kunnalliset jätehuoltomääräykset

Tapahtumien jätehuoltoa määrittelevät kunnalliset jätehuoltomääräykset. Yleisötilaisuuksien osalta Kuusamon kaupungin jätehuoltomääräyksessä sanotaan näin:

Ulkona pidettävissä yleisötilaisuuksissa on tilaisuuden järjestäjän huolehdittava tilaisuuden jätehuollosta. Alueella tulee olla keräysvälineitä riittävästi ja ne on sijoitettava tarkoituksenmukaisesti sekä pidettävä moitteettomassa kunnossa. Alueella on oltava riittävä määrä roskakoreja. Alueen puhdistus ja keräysvälineiden tyhjennys on suoritettava välittömästi tilaisuuden päätyttyä ja lisäksi aina keräysvälineiden täyttyessä tarpeen mukaan. Hyötyjätteiden erilliskeräily on järjestettävä myös yleisötilaisuuksissa.

Jätelaki määrittelee jätteen käsittelylle etusijajärjestyksen. Ensisijaisesti jätteen määrää on pyrittävä minimoimaan, toissijaisesti on syntynyt jäte pyrittävä uusiokäyttämään, kierrättämään tai hyödyntämään muulla tavalla. Jos kierrättämätöntä jätettä kuitenkin syntyy, on sen loppukäsittelystä huolehdittava.

Hyödyllisiä sivustoja:

Kuusamon jäteneuvonta ja lajitteluohjeet

Jätehuolto käytännössä (sisältää mm. yhteystietoja jätehuoltoa tekeviin yrityksiin)