Hyppää sisältöön

Tapahtumaopasteet teiden ja katujen varsilla

Tilapäiset tapahtumaopasteet valtion ylläpitämien maanteiden varsilla

Valtion ylläpitämien maanteiden osalta tilapäisiä tapahtumaopasteita varten ei tarvitse hakea erillistä lupaa.

Tilapäisten opasteiden ja niiden sijoittelun on noudatettava Liikenneviraston määräyksiä tienvarsimainonnasta ja -ilmoittelusta. Ilmoittaja on velvollinen perehtymään määräyksiin huolellisesti.

  • Tilapäisten opasteiden tulee selvästi erottua virallisista liikennemerkeistä.
  • Opasteita ei saa sijoittaa liittymäalueille, alle 100 metrin päähän liittymistä, varoetäisyyttä lähemmäksi liikennemerkkejä tai moottori- ja moottoriliikenneteiden varsille.
  • Opasteita ei saa kiinnittää liikennemerkkeihin tai muihin rakenteisiin paitsi valaisinpylväisiin, joihin kiinnittäminen on sallittua, jos se niitä vahingoittamatta on mahdollista.
  • Opasteet on kerättävä viikon kuluessa tapahtuman päättymisestä.

1.6.2020 voimaan astuneeseen tieliikennelakiin on tullut uusi liikennemerkki, tilapäinen opastusmerkki, jolla voi olla mahdollista viitoittaa esimerkiksi tilapäistä tai kausiluonteista myyntitoimintaa tai niitä yleisötilaisuuksia, joissa ei voida käyttää tilapäisiä opasteita. Tilapäisen opastusmerkin käyttämiseen tulee hakea maksullinen lupa ELY-keskukselta.