Hyppää sisältöön

Elintarvikkeiden myynnin ja tarjoilun ilmoitukset

Elintarvikkeiden myynnin ja tarjoilun ilmoitukset

Milloin elintarvikkeiden tarjoilusta tai myynnistä on tehtävä ilmoitus?

Jos tapahtumaan liittyy elintarvikkeiden myyntiä tai tarjoilua, siitä on tehtävä ilmoitus Kuusamon kaupungin elintarvikevalvontaan.

Pienimuotoisesta toiminnasta, esimerkiksi yksityishenkilöiden tai harrastekerhojen vähäisestä elintarvikkeiden myynnistä tai tarjoilusta, ei ilmoitusta vaadita.

Tapahtuman järjestäjä on aina vastuussa tapahtumansa sisällä tuotettavasta toiminnasta.

Mikä on liikkuva elintarvikehuoneisto ja milloin siitä pitää ilmoittaa?

Liikkuva elintarvikehuoneisto on siirrettävä tai väliaikainen toimintapaikka, jossa elintarvikkeita valmistetaan, säilytetään, kuljetetaan, pidetään kaupan, tarjoillaan tai muutoin käsitellään. Liikkuva elintarvikehuoneisto voi olla esimerkiksi telttakatos, koju, liikkuva kioski, myyntiauto tai muu liikkuva laite.

Liikkuvan elintarvikehuoneiston käyttöönotosta tehdään kertaluonteinen ilmoitus sen kunnan viranomaiselle, jonka alueella toiminta aloitetaan.

Jos liikkuva elintarvikehuoneisto on hyväksytty tai ilmoitettu viranomaiselle, tapahtuman järjestäjän tulee varmistaa, että liikkuvasta elintarvikehuoneistosta tiedotetaan niiden kuntien viranomaisille, joiden alueella toimintaa harjoitetaan.

Tapahtuman järjestäjän tulee varmistua siitä, että tapahtumaan osallistuvien elintarviketoimijoiden liikkuvat elintarvikehuoneistot on hyväksytty tai niistä on tehty toiminnan aloittamisilmoitus toimijan kotikunnan elintarvikevalvontaan.

Kenelle ja mihin mennessä elintarviketoiminnasta ilmoitetaan?

Ilmoitus elintarvikehuoneiston käyttöönotosta on tehtävä kirjallisesti neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai oleellisen muutoksen tekemistä jo toiminnassa olevaan elintarvikehuoneistoon.

Ilmoitus jo hyväksytyssä elintarvikehuoneistossa tapahtuvasta toiminnasta on tehtävä vähintään neljä päivää ennen toiminnan aloittamista.

Kuusamon kaupungin elintarvikevalvonta.

Eläinperäiset tuotteet

Tapahtuman järjestäjän tulee varmistaa, että toimijat, jotka maahantuovat eläinperäisiä elintarvikkeita (kuten juustoja ja lihajalosteita), tekevät kirjallisen ilmoituksen ensisaapumistoiminnastaan Ruokavirastolle. Ilmoitus tulee tehdä vähintään 14 vrk ennen toiminnan aloittamista.

Talousvesi

Juomaveden ja ruoanvalmistukseen, astioiden pesuun, siivoukseen ja puhdistukseen käytettävän veden tulee täyttää talousveden laatuvaatimukset. Mikäli vesi tuodaan tapahtumaan esim. tankkiautoilla, on tapahtumajärjestäjän velvollisuus varmistua veden laadusta ja sen soveltuvuudesta käyttötarkoitukseen.

Lemmikkieläimet alueella, jossa myydään ja tarjoillaan elintarvikkeita

Lemmikkieläinten tuominen tapahtuma-alueelle on sallittua, ellei tapahtuman järjestäjä ole sitä erikseen kieltänyt. Järjestyslaki kuitenkin kieltää eläinten tuonnin toriaikana torialueelle. Myöskään niihin osiin myynti- tai tarjoilupistettä, joissa elintarvikkeita käsitellään, ei saa tuoda lemmikkieläimiä. Edellä mainituista riippumatta näkövammaisten opaskoirat, liikuntavammaisten avustajakoirat sekä kuulovammaisten kuulokoirat saa tuoda kaikkiin niihin elintarvikehuoneistoihin ja niiden osiin, joihin asiakkailla on pääsy.

Linkkejä:

Kuusamon kaupungin elintarvikevalvonta https://www.kuusamo.fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparistoterveys/elintarvikevalvonta/

Ruokavirasto: liikkuvat elintarvikehuoneistot https://www.ruokavirasto.fi/elintarvikkeet/oppaat/liikkuvat-elintarvikehuoneistot/ohje-liikkuvien-elintarvikehuoneistojen-toiminnasta/