Hyppää sisältöön

Maankäyttölupa, katulupa

Katutilan käyttö ja liikennejärjestelyt (katulupa)

Milloin lupa tarvitaan?

Jos tapahtuma vaatii kadun, pysäköintialueen tai muun yleisen alueen sulkemista kokonaan tai osittain ja siitä johtuen tarvitaan tilapäisiä liikennejärjestelyjä, on tapahtumajärjestäjän haettava toiminnalle katulupa.

Jos suljettavalla kadulla on julkista liikennettä, selvitä sulkemisen mahdollisuudet Kuusamon kaupungilta.

Keneltä lupaa haetaan?

Kuusamon kaupungin yleisten alueiden vuokrauksesta lisätietoja ja vuokrauslomake.

Mihin mennessä lupaa on haettava?

Katulupaa on haettava viimeistään 14–21 vuorokautta ennen kadun sulkemista.

Mitä muuta pitää ottaa huomioon?

Katulupahakemuksen liitteenä on toimitettava suunnitelma tilapäisistä liikennejärjestelyistä. Liikennejärjestelyjen sujuvuudesta vastaa tapahtumajärjestäjä ja tämän velvollisuutena on järjestää tapahtumapaikalle liikenteenohjaajia ja tarvittavat liikennemerkit.

Hyväksytty suunnitelma tilapäisistä liikennejärjestelyistä on toimitettava myös poliisille ja pelastusviranomaiselle. Suunnitelma kuuluu yleisötilaisuusilmoituksen liitteisiin.

Kadun sulkemisesta on tiedotettava myös lähialueen asukkaita, joihin kadun sulkemisella on vaikutuksia. Tiedottaminen voidaan toteuttaa esimerkiksi jakamalla lähitaloihin tiedote asiasta ja tiedottamalla suljettavan osuuden läheisyydessä jo etukäteen sulkemisesta. Tiedotteisiin on merkittävä tapahtumajärjestäjän nimi ja yhteystiedot mahdollisten yhteydenottojen varalle ja ajankohta, jolloin toiminnalla katsotaan olevan vaikutuksia asukkaille tai kadun käyttäjille.

Tapahtuma valtion ylläpitämällä tiealueella

Kaikki valtion maanteillä järjestettävät normaaliliikenteestä poikkeavat tapahtumat vaativat luvan. Valtion ylläpitämillä tiealueilla toimivaltainen viranomainen on ELY-keskus. Liikenneväyliä hyödyntävistä tapahtumista tulee tehdä ilmoitus myös poliisille.

Jos tapahtuma edellyttää tien sulkemista, on siihen haettava lupa siltä taholta, jolla on oikeus asettaa liikenteenohjauslaite. Lisätietoja aiheesta voi kysyä ELY-keskukselta ja poliisilta.

Hakemus tulee tehdä hyvissä ajoin ennen tapahtumaa, mittavia tapahtumia järjestettäessä puoli vuotta aikaisemmin.

Linkkejä:

Ely-keskus: tien tilapäinen sulkeminen

Poliisi: tien sulkeminen

Muistilista maanteiden luvista ja ilmoituksista tapahtumajärjestäjille