Hyppää sisältöön

Jäteneuvonta ja lajitteluohjeet

Usein kysytyt kysymykset – UKK

K = kysymys, V = vastaus

 • V: Kuusamon kompostirekisteristä löydät lisätietoa linkin takaa: komposti-ilmoitus

 • V: Pääsääntöisesti jätteiden omatoiminen hävittäminen on kielletty. Poikkeuksia listattu alla.

  • Puhdasta, käsittelemätöntä puuta voi hyötykäyttää polttamalla kotitalouksien tulisijoissa. Puujätteen hävittämiskeino polttaminen ei kuitenkaan ole.
  • Pahvia, paperia tms. voi käyttää sytykkeenä. Kuitumateriaalista valmistettu pakkausjäte tai paperi tulee toimittaa keräyspisteelle, josta kuitu lähtee eteenpäin materiaalikiertoon jopa 7 kertaa.
  • Biojätettä voi kompostoida. Ruokajäte tulee kompostoida siihen käyttötarkoitukseen valmistetussa tarvittaessa lämpöeristetyssä suljetussa kompostorissa, johon eläimet eivät pääse, eikä siitä valu nesteitä maaperään. Ilmoita ruokajätteen kompostointi kaupungille.
  • Kuivakäymäläjätettä, huussijätettä, lemmikkieläinten ulosteita ja pientä määrää saostussäiliö- tai pienpuhdistamolietettä voi myös kompostoida siihen käyttötarkoitukseen valmistetussa tarvittaessa lämpöeristetyssä suljetussa kompostorissa, johon eläimet eivät pääse, eikä siitä valu nesteitä maaperään. Ulosteperäisen jätteen kompostointiaika on vähintään yksi vuosi.
  • Puutarhajätteitä saa kompostoida perinteisessä avokompostissa. Puutarhajätettä ei tule kuljettaa yleisille tai muille yksityisille alueille kuten metsään.
 • V: Jätelaissa määritelty tuottajavastuu velvoittaa tuottajayhteisöjä vastaamaan markkinoille toimittamansa käytöstä poistetun tuotteen keräyksestä, kuljettamisesta ja käsittelystä aiheutuvista kustannuksista. Pakkaustuottajayhteisön keräyspisteelle ei voi viedä kuin pakkausjätteitä. Ainoa poikkeus on metalli, jonka keräykseen on valtakunnallisesti sallittu viedä myös pienmetallia mikä keräysastian aukosta helposti sinne mahtuu.

  Lisätietoa: Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy – Rinkiin.fi

 • V: Pakkausten tuottajayhteisöt järjestävät vastuulleen kuuluvia pakkausjätteiden keräyspisteitä. Suomen Rinki-ekopisteverkostoa kehitetään kokonaisuutena.

  Lisätietoa: Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy – Rinkiin.fi

 • V: Kaikilla Kuusamossa sijaitsevilla kiinteistöillä tulee olla jätehuolto järjestetty.

  Kuusamon jätehuoltomääräysten mukainen biojätteen keräysvelvoite koskee myös omakoti- ja paritaloja, mukaan lukien vapaa-ajan asunnot. Biojätteen voi myös kompostoida itse.

  Pakkausjätteet voi viedä Rinki -ekopisteille, joissa on astia myös keräyspaperille. Kuusamon jäteasema ja tuottajavastuun velvoittamana useat myyntipaikat ottavat vastaan erilaisia jätteitä. Osoitehaulla voit etsiä sijaintiasi lähimmät kierrätyspisteet, kurkkaa sivuille: www.kierratys.info.

  Jäteastiat voivat olla useamman kiinteistön yhteiskäytössä olevia kimppa-astioita. Tämä voi olla hyvä ratkaisu esimerkiksi tilanteessa, jossa oman mökin pihaan isot jäteautot eivät pääse. Kun suunnittelet yhteiskäyttöä, tarkista käyttöoikeus jäteastian järjestäneeltä taholta. Astioiden tulee olla pyörällisiä ja niiden tulee sijaita paikassa johon isot jäteautot pystyvät ajamaan turvallisesti kaikilla keleillä.

  Kaikilta kiinteistöiltä laskutetaan lisäksi vuosittainen jätehuollon perusmaksu, jolla katetaan ilmaispalveluja.

 • V: Mikäli tyhjillään olevaa kiinteistöä käytetään vapaa-ajan käytössä ja jätettä syntyy, tulee jätehuolto järjestää. Jätehuolto voi olla järjestetty yhteiskäytössä olevilla astioilla. Yhteiskäyttöä suunnitellessasi, tarkista käyttöoikeus jäteastian järjestäneeltä taholta.

 • V: Huussijätteen mukana voi kompostoida ruoka- ja keittiöperäistä jätettä. Huomioi myös huussijätteen kompostointivaatimukset. Hyvää lisätietoa huussijätteen kompostoinnista löydät esimerkiksi Käymäläseura Huussi ry:n verkkosivuilta: Ulkohuussit – Käymäläseura Huussi ry

  Bokashi tai ns. keittiökompostori hyväksytään, mikäli se soveltuu syntyvän biojätteen käsittelyyn.

  Kompostorin voi tehdä itse. Huom! Vnhat pakastinarkut eivät ole soveltuvia tuunaukseen kompostoriksi. Toimita käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet Kuusamon jäteasemalla maksutta.

 • K: Jäteastioita ei tarvitse ilmoittaa kaupungin jätehuoltoviranomaiselle. Komposti-ilmoitus tehdään ainoastaan ruoka- ja keittiöperäisen biojätteen kompostoinnista.

 • V: Jäteastian voi hankkia kaupoista tai jätekuljetusyrittäjiltä. Yleensä jäteastiat ovat standardisoituja.

  Biojäteastian tulee olla jäteauton kuormauslaitteisiin soveltuva.  Jäteastiassa tulee olla vähintään kaksi pyörää, joilla se voidaan vetää jäteauton luo. Biojäteastian suurin suositeltava koko on 240 litraa, muuten se märkää ja painavaa biojätettä sisältäessään muodostaa työturvallisuusriskin jätehuollon henkilöstölle. Myös pienempiä, esimerkiksi 140 litran kokoisia jäteauton tyhjennykseen soveltuvia astioita on mahdollista käyttää.

 • V: Vakituisen asumisen kiinteistöillä minimityhjennysvälit on listattu alle. Vapaa-ajan kiinteistöillä oleskelun ollessa epäsäännöllistä, alla olevia minimityhjennysvälejä sovelletaan tarpeen mukaan, kuitenkin niin ettei siitä aiheudu ympäristö- tai terveyshaittaa.

  • polttokelpoinen jäte 16 vko välein
  • biojäte kesällä 2 vkon välein, talvella 4 vkon välein
  • kartonki, metalli, lasi ja muovi 26 vkon välein
 • V: Autolla tyhjennettävä jäteastia pysyy siistinä, kun jätteet viedään sinne pakattuna suojapussiin tai -kääreeseen. Biojäteastian tyhjennyshintaan sisältyy Kuusamossa myös astiaa suojaava tavallisesta muovista valmistettu säkki.

  Kuusamolaisten biojätteet hyödynnetään biokaasulaitoksella. Laitoksen prosessissa tavallinen muovi pystytään erottamaan massasta helpommin kuin biohajoava muovi.

  Jätteiden pakkausmateriaalit biokaasulaitoksen toiveiden mukaisesti paremmuusjärjestyksessä ovat:

  1. paperinen kääre (sanomalehti, paperipussi, ikkunaton kirjekuori)
  2. tavallisesta muovista valmistetut pussit (tavalliset roskapussit tai kauppakassit, hedelmä- tai leipäpussit)
  3. biohajoavasta muovista valmistetut muovipussit.

  Vinkki: Pakkaa/valuta nestemäiset biojätteet esimerkiksi kartonkipurkkiin, jonka voit laittaa astiaan sellaisenaan. Esimerkiksi vaikka munkinpaiston öljyn voi käytön jälkeen laittaa takaisin öljypulloon ja viedä siinä biojäteastiaan.

  Kurkista myös biojätteen lajitteluohje: Lajitteluohje biojäte

Kuusamon kaupunki tarjoaa jätehuollon neuvontaa ja lajitteluohjeistusta.

Jätelaki antaa kaikille yleisen velvoitteen

Jokaisen tulee tavoitella mahdollisimman pientä jätekuormaa. Syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta tulee vähentää. Jo hankituista tavaroista kannattaa pitää huolta tai pohtia käyttökelpoisen tavaran uudelleenkäyttöä. On hyvä muistaa, että oma roska voi olla toisen aarre. Itselle turhan tavaran voi esimerkiksi myydä tai lahjoittaa eteenpäin ja rikkinäiset tavarat voi korjata tai muokata käyttökelpoiseksi. Purkutavaraa voi käyttää toisessa kohteessa.

Jätteiden lajittelu vähentää uusien raaka-aineiden tarvetta, kun tuotteiden materiaalit voidaan käyttää uudelleen. Vain siinä tapauksessa kun kierrättäminen ja lajittelu ei ole mahdollista, jätettä voidaan hyödyntää muulla tavoin, kuten esimerkiksi polttokelpoisena jätteenä energiakäytössä. Kaatopaikka on aina viimeinen vaihtoehto.

Kuusamossa tavoitteena on saavuttaa ja ylittää sekä kansalliset että EU-tason kierrätystavoitteet, vuoteen 2035 mennessä 65 % yhdyskuntajätteestä tulisi olla kierrätettyä.

Mitä jätteitä kotitalouksissa tulee lajitella ja miten?

Polttokelpoisesta jätteestä tulee erottaa ja lajitella kiinteistökohtaisiin astioihin, kimppa-astioihin tai tuottajien järjestämään keräyspisteeseen kuten Rinki-ekopisteelle:

 • lasipakkausjätteet
 • muovipakkausjätteet
 • kartonkipakkausjätteet (eli kartonki-, pahvi-, ja paperipakkaukset)
 • metallipakkausjätteet ja pienmetalli
 • paperijäte
 • biojätteen astiavelvoite laajenee Kuusamon jätehuoltomääräyksissä syyskuussa 2023 koskemaan myös omakoti- ja paritalokiinteistöjä. Biojätteen voi myös kompostoida.

Edellisten lisäksi tulee kerätä erilleen ja toimittaa keräyspisteeseen tai soveltuvaan vastaanottopaikkaan:

 • muut tuottajavastuunalaiset jätteet (kuten paristot, akut, sähkö- ja elektroniikkalaitteet, renkaat, autot, pantilliset juomapakkaukset)
 • vaaralliset jätteet ja erityisjätteet (kuten paineelliset astiat, loisteputket, maalit, lakat, liuottimet, öljyt, torjunta-aineet, eräät puhdistusaineet, räjähteet, ammukset, ilotulitteet, lääkkeet, asbesti, kyllästetty puu)
 • puutarhajäte, rangat, risut ja oksat
 • rakennus- ja purkujäte tulee lajitella omiin jakeisiinsa, myös omatoimiremonteissa
 • tekstiilijätekeräys 1.1.2023 alkaen Kuusamon jäteasema (huomioithan, tarkka lajittelu tärkeää, voit katsoa lajitteluohjeen sivun oikeasta reunasta)

Käylän digitaalisen lajitteluaseman testikäyttö 30.9.2024 saakka

Lajitteluaseman käyttöön otetaan heinäkuusta alkaen mukaan Waper -mobiilisovellus. Sovellus mahdollistaa digitaalisena mukana kulkevan QR-koodin, jäteastioiden täyttöasteen seurannan sekä matkailijoiden maksullisen mobiilikäytön.

 • Digitaalinen lajitteluasema sijaitsee Käylän kaukalon luona, osoitteessa Käyläntie 2.
 • Matkailijat voivat lunastaa käyttöoikeuden ilman ennakkorekisteröitymistä kontin luota löytyvän QR-koodin kautta. Lajitteluasemaan voi 5 € maksun jälkeen vielä sekajätettä eli polttokelpoista jätettä, biojätettä, muovipakkausjätettä, kartonkipakkausjätettä ja metallia.
 • Testiryhmä voi käyttää lajitteluasemaa tuttuun tapaan QR-koodikortilla tai Waper-sovelluksen kautta löytyvällä digitaalisella QR-koodilla.

Käyttöohjeet löytyvät linkkien takaa omille alalehdilleen avautuvista sivuista:

Käylän lajittelupisteen yleiset ohjeet

Käylän lajittelupisteen käyttö Waper-sovelluksella

Waper-sovelluksen käyttöönotto

Perheenjäsenen lisääminen Waper-sovelluksella

Mietityttääkö lajittelu? Ota yhteyttä, katsotaan voinko olla avuksi. Olen käytettävissä esimerkiksi yhdistysten iltatilaisuuksissa tai muissa tapahtumissa joissa voin kertoa lisää jätehuollosta.

-Marjukka