Hyppää sisältöön

Jäteneuvonta ja lajitteluohjeet

Kuusamon kaupunki tarjoaa jätehuollon neuvontaa ja lajitteluohjeistusta.

Jätelaki antaa kaikille yleisen velvoitteen

Jokaisen tulee tavoitella mahdollisimman pientä jätekuormaa. Syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta tulee vähentää. Jo hankituista tavaroista kannattaa pitää huolta tai pohtia käyttökelpoisen tavaran uudelleenkäyttöä. On hyvä muistaa, että oma roska voi olla toisen aarre. Itselle turhan tavaran voi esimerkiksi myydä tai lahjoittaa eteenpäin ja rikkinäiset tavarat voi korjata tai muokata käyttökelpoiseksi. Purkutavaraa voi käyttää toisessa kohteessa.

Jätteiden lajittelu vähentää uusien raaka-aineiden tarvetta, kun tuotteiden materiaalit voidaan käyttää uudelleen. Vain siinä tapauksessa kun kierrättäminen ja lajittelu ei ole mahdollista, jätettä voidaan hyödyntää muulla tavoin, kuten esimerkiksi polttokelpoisena jätteenä energiakäytössä. Kaatopaikka on aina viimeinen vaihtoehto.

Kuusamossa tavoitteena on saavuttaa ja ylittää sekä kansalliset että EU-tason kierrätystavoitteet, vuoteen 2035 mennessä 65 % yhdyskuntajätteestä tulisi olla kierrätettyä.

Mitä jätteitä kotitalouksissa tulee lajitella ja miten?

Polttokelpoisesta jätteestä tulee erottaa ja lajitella kiinteistökohtaisiin astioihin, kimppa-astioihin tai tuottajien järjestämään keräyspisteeseen kuten Rinki-ekopisteelle:

 • lasipakkausjätteet
 • muovipakkausjätteet
 • kartonkipakkausjätteet (eli kartonki-, pahvi-, ja paperipakkaukset)
 • metallipakkausjätteet ja pienmetalli
 • paperijäte
 • biojätteen astiavelvoite laajenee Kuusamon jätehuoltomääräyksissä syyskuussa 2023 koskemaan myös omakoti- ja paritalokiinteistöjä. Biojätteen voi myös kompostoida.

Edellisten lisäksi tulee kerätä erilleen ja toimittaa keräyspisteeseen tai soveltuvaan vastaanottopaikkaan:

 • muut tuottajavastuunalaiset jätteet (kuten paristot, akut, sähkö- ja elektroniikkalaitteet, renkaat, autot, pantilliset juomapakkaukset)
 • vaaralliset jätteet ja erityisjätteet (kuten paineelliset astiat, loisteputket, maalit, lakat, liuottimet, öljyt, torjunta-aineet, eräät puhdistusaineet, räjähteet, ammukset, ilotulitteet, lääkkeet, asbesti, kyllästetty puu)
 • puutarhajäte, rangat, risut ja oksat
 • rakennus- ja purkujäte tulee lajitella omiin jakeisiinsa, myös omatoimiremonteissa
 • tekstiilijätekeräys 1.1.2023 alkaen Kuusamon jäteasema (huomioithan, tarkka lajittelu tärkeää, voit katsoa lajitteluohjeen sivun oikeasta reunasta)

Kuusamon jäteneuvonnan usein kysytyt kysymykset – UKK

K = kysymys, V = vastaus

 • V: Kuusamon kompostirekisteristä löydät lisätietoa linkin takaa: komposti-ilmoitus

 • V: Pääsääntöisesti jätteiden omatoiminen hävittäminen on kielletty. Poikkeuksia listattu alla.

  • Puhdasta, käsittelemätöntä puuta voi hyötykäyttää polttamalla kotitalouksien tulisijoissa. Puujätteen hävittämiskeino polttaminen ei kuitenkaan ole.
  • Pahvia, paperia tms. voi käyttää sytykkeenä. Kuitumateriaalista valmistettu pakkausjäte tai paperi tulee toimittaa keräyspisteelle, josta kuitu lähtee eteenpäin materiaalikiertoon jopa 7 kertaa.
  • Biojätettä voi kompostoida. Ruokajäte tulee kompostoida siihen käyttötarkoitukseen valmistetussa tarvittaessa lämpöeristetyssä suljetussa kompostorissa, johon eläimet eivät pääse, eikä siitä valu nesteitä maaperään. Ilmoita ruokajätteen kompostointi kaupungille.
  • Kuivakäymäläjätettä, huussijätettä, lemmikkieläinten ulosteita ja pientä määrää saostussäiliö- tai pienpuhdistamolietettä voi myös kompostoida siihen käyttötarkoitukseen valmistetussa tarvittaessa lämpöeristetyssä suljetussa kompostorissa, johon eläimet eivät pääse, eikä siitä valu nesteitä maaperään. Ulosteperäisen jätteen kompostointiaika on vähintään yksi vuosi.
  • Puutarhajätteitä saa kompostoida perinteisessä avokompostissa. Puutarhajätettä ei tule kuljettaa yleisille tai muille yksityisille alueille kuten metsään.
 • V: Jätelaissa määritelty tuottajavastuu velvoittaa tuottajayhteisöjä vastaamaan markkinoille toimittamansa käytöstä poistetun tuotteen keräyksestä, kuljettamisesta ja käsittelystä aiheutuvista kustannuksista. Pakkaustuottajayhteisön keräyspisteelle ei voi viedä kuin pakkausjätteitä. Ainoa poikkeus on metalli, jonka keräykseen on valtakunnallisesti sallittu viedä myös pienmetallia mikä keräysastian aukosta helposti sinne mahtuu.

 • V: Pakkausten tuottajayhteisöt järjestävät vastuulleen kuuluvia pakkausjätteiden keräyspisteitä. Vuoden 2023 aikana Suomen Rinki-ekopisteverkostoa kehitetään kokonaisuutena.

 • V: Kaikilla Kuusamossa sijaitsevilla kiinteistöillä tulee olla sopimus jätteenkuljetusyrittäjän kanssa vähintään polttokelpoisen jätteen astiasta. Syyskuussa 2023 jätehuoltomääräysten mukainen biojätteen keräysvelvoite laajenee koskemaan myös omakoti- ja paritaloja, mukaan lukien vapaa-ajan asunnot. Biojätteen voi myös kompostoida itse. Pakkausjätteet voi viedä Ringin eko-pisteille, samoilla pisteillä on myös astia keräyspaperille. Kuusamon jäteasema ja tuottajavastuun velvoittamana useat myyntipaikat ottavat vastaan erilaisia jätteitä. Osoitehaulla voit etsiä sijaintiasi lähimmät kierrätyspisteet, kurkkaa sivustolle www.kierratys.info.

  Jäteastiat voivat olla useamman kiinteistön yhteiskäytössä olevia kimppa-astioita, se voi olla kätevä ratkaisu esimerkiksi tilanteessa jossa juuri oman mökin pihaan autot eivät pääse. Astioiden tulee olla pyörällisiä ja niiden tulee sijaita paikassa johon isot jäteautot pystyvät ajamaan turvallisesti kaikilla keleillä. Ilmoita jätehuoltotietosi Kuusamon kaupungille. Kaikilta kiinteistöiltä laskutetaan lisäksi vuosittainen jätehuollon perusmaksu, jolla katetaan ilmaispalveluja.

   

Mietityttääkö lajittelu? Ota yhteyttä, katsotaan voinko olla avuksi. Olen käytettävissä esimerkiksi yhdistysten iltatilaisuuksissa tai muissa tapahtumissa joissa voin kertoa lisää jätehuollosta.

-Marjukka