Hyppää sisältöön
Kuvassa aikuinen ja lapsi tuovat keräsysastioihin lajittelemiaan jätteitä.

Uudet jätehuolto­määräykset kiinteistöille

Uudet jätehuoltomääräykset ovat tulleet voimaan syyskuussa 2023 ja ne koskevat kaikkia kiinteistöjä Kuusamon alueella.

Lajiteltavat jätteet ovat:

  • polttokelpoinen jäte
  • biojäte
  • keräyspaperi
  • pienmetalli
  • lasipakkaus
  • kartonkipakkaus
  • muovipakkaus

Kiinteistöllä tulee olla jäteastia vähintään polttokelpoiselle jätteelle ja biojätteelle. Biojäte voidaan myös kompostoida kiinteistöllä itse. Jäteastiat voivat olla kimppa-astioita eli yhteiskäytössä toisen tai useamman kiinteistön kanssa. Kompostoinnista on tehtävä kompostointi-ilmoitus kunnan jätehuoltoviranomaiselle. Keräyspaperin, metallipakkaukset + pienmetallin, lasipakkaukset, kartonki- paperi- ja pahvipakkaukset ja muovipakkaukset voi asukas viedä itse Rinki-ekopisteisiin.

Vaihtoehtoisesti asukas lajittelee jätetyypiltään erilaiset jätteet kiinteistöllään omiin tai kiinteistöjen yhteiskäytössä oleviin jäteastioihin (7 kpl) ja jätekuljetusyhtiö kerää ne erikseen kierrätystä tai muuta hyödyntämistä varten. Kiinteistön omistaja sopii jätekuljetusyhtiön kanssa jäteastioiden tyhjennysvälit jätteen määrän ja synnyn mukaan tapauskohtaisesti.

  • Jätehuoltomääräysten tavoitteena on ohjata Kuusamon kaupungin alueella tapahtuvaa jätehuoltoa jätelain ja kiertotalouden periaatteiden mukaisesti.  Tavoitteena on saavuttaa ja ylittää sekä kansalliset, että EU-tason kierrätystavoitteet, jonka mukaan yhdyskuntajätteestä tulisi kierrättää vuoteen 2035 mennessä 65 %. Jätehuoltomääräyksiä annetaan mm. eri jätelajien lajittelusta ja keräyksestä. Määräyksillä pyritään varmistamaan toimiva jätehuolto, josta ei aiheudu ympäristöhaittaa.