Hyppää sisältöön

Jätehuolto käytännössä

Kaikilla Kuusamossa sijaitsevilla kiinteistöillä tulee olla käytössään jäteastiat, joiden tyhjentämisestä on oltava sopimus jätehuoltoyrittäjän kanssa. Astiat voivat olla yhden kiinteistön käytössä tai useamman kiinteistön yhteiset.

Kuusamon alueen kotitalouksien jätehuolto

Kuusamon alueen kotitalouksien jätehuollossa tapahtuu osittain muutoksia syyskuusta 2023 alkaen.

Taajamien rivi- ja kerrostaloissa on kesäkuusta 2021 lähtien lajiteltu kiinteistön käytössä oleviin jäteastioihin seitsemää eri jätelaatua. Yleensä isännöitsijät järjestävät jätehuollon näillä kiinteistöillä.

 • muovipakkausjäte
 • kartonkipakkausjäte
 • lasipakkausjäte
 • metallipakkausjäte + pienmetallijäte
 • keräyspaperi
 • biojäte
 • polttokelpoinen jäte

Kaikilla kiinteistöillä tulee olla käytössä vähintään kaksi eri jäteastiaa

Syyskuusta 2023 lähtien kaikissa kiinteistöissä (taajamat ja haja-asutusalueet, vakituisen ja vapaa-ajan käyttö) lajitellaan myös erikseen kaikki seitsemän jätelaatua. Muilta kuin taajamien rivi- ja kerrostaloista voidaan osa jätteistä kuljettaa itse Ringin ekopisteissä sijaitseviin keräysastioihin tai näille voi myös hankkia astiat kiinteistöjen omaan käyttöön.

 • polttokelpoinen jäte
 • biojäte tai vaihtoehtoisesti ruoka-/keittiöperäisen biojäteteen kompostointiin soveltuva kompostori

Erilliskerättävien pakkausjätteiden (muovi, kartonki, lasi, metalli) ja biojätteen astiatyhjennykset on kilpailutettu kaupungin toimesta. Yrittäjäksi Kuusamon kaupungin kuntaurakassa valikoitui  kaikilla neljällä kilpailutuksessa olleella keräysalueella L&T Ympäristöpalvelut Oy. Kiinteistöt hankkivat itse jäteastiat. Biojäteastiaa suojaava pussi sisältyy astiatyhjennykseen. Kiinteistöt tekevät kilpailutettujen jätteiden kuljetuksesta maksullisen tilauksen L&T Ympäristöpalveluilta, syyskuusta 2023 alkaen.

Kartonki-, muovi-, lasipakkausjätteet, metallipakkausjäte ja pienmetallijäte sekä biojäte siirtyvät kaupungin kilpailuttamiin urakoihin syyskuusta 2023 alkaen. Polttokelpoisen jätteen sekä sako- ja umpikaivolietteiden kuljetukset jäävät kiinteistön itse kilpailutettavaksi, tuttuun kiinteistöittäiseen jätteiden kuljetusjärjestelmään. Keräyspaperi jää myös tuttuun tapaan paperituottajayhteisöjen yhteistyökumppaneiden kuljetuksiin.

Jäteastioiden tyhjennys

Jäteastioiden tyhjennysväli on määrätty jätehuoltomääräysten 33 §:ssä. Poikkeuksena epäsäännöllisesti käytettyjen vapaa-ajan asunnot, joiden jäteastioiden tyhjentäminen voi tapahtua pyynnöstä, kuitenkin vähintään kerran vuodessa.

Aikaisemmin myönnetyt vapautukset ja vapautushakemukset

Aikaisempi jätelainsäädäntö antoi kunnalle mahdollisuuden myöntää loma-asunnolle tai asunnolle vapautuksen jätehuoltoon kuulumisesta. Nykyinen lainsäädäntö ei enää mahdollista vapautusta ja vanhat vapautuspäätökset ovat rauenneet eikä aikaisemmin jätettyjä hakemuksia käsitellä.

Muuta huomioitavaa

Jätettä voi toimittaa myös omatoimisesti Kuusamon jäteasemalle, jos sitä syntyy tilapäisesti poikkeuksellisen paljon tai se ei sovellu laitettavaksi keräysastiaan. Ringin ekopisteet ovat kiinteistöjen käytettävissä, niiden avulla ei kuitenkaan voi järjestää kaikkea jätehuoltoa.

Jätehuoltomääräysten mukaan jätteen polttaminen nuotiossa tai tulisijassa on kiellettyä. Jätettä ei saa myöskään haudata maahan tai jättää metsään. Pieniä määriä paperia saa käyttää sytykkeenä ja risuja voi polttaa.

 

Kuusamossa toimivia jätehuoltoyrittäjiä

 • Sossonniementie 15 B, 93600 KUUSAMO

  puh. 08 852 1578, 0400 386 786, 0400 284 430

  haataja@elisanet.fi

  • yhdyskuntajäte, polttoon kelpaamaton jäte
  • lika- ja sakokaivojen tyhjennykset
  • lavettikuljetukset, lumenajot ja vaihtolavakuljetukset
  • viherrakentaminen
  • pahvin ja paperinkeräys

   

 • Suosithan L&T:n sähköisiä asiointikanavia: chat-asiakaspalvelu palvelee osoitteessa www.lt.fi. Sähköiset asiointilomakkeet löydät www.lt.fi/fi/asioi.

  Puhelinpalvelu arkisin 7–17 henkilöasiakkaat p. 010 636 8000 ja yritykset p. 010 636 7000.

  • yhdyskuntajäte, polttoon kelpaamaton jäte, polttokelpoinen jäte, sekajäte, keräyspaperi
  • biojätteen ja pakkausjätteiden (muovi, kartonki, lasi, metalli) keräys
  • lika-, sako- ja umpikaivojen tyhjennykset
  • imu/paineautopalvelut
  • kuivaimupalvelut
  • hyötyjätteen palvelut
  • ongelmajätepalvelut
  • vaihtolavojen palvelut, säiliöiden myynti ja vuokraus
  • nosturiautopalvelut
 • Kuontivaarantie 47, 93830 Rukatunturi

  puh. 0400 286 370

  jukkajmaatta@suomi24.fi

  • yhdyskunta jäte, polttoon kelpaamaton jäte
  • likakaivojen tyhjennykset
  • maanrakennus- piha- ja lumityöt
  • vaihtolavakuljetukset, taukotupavuokraus
  • Bobcat- ja pyöräkonepalvelut
 • Rukajärventie 22, 93830 Rukajärvi

  puh. 0400 296 115

  info@tyokonemaatta.fi

  • lumityöt ja -rakentaminen
  • maanrakennustyöt
  • kiinteistönhuoltotyöt
 • Hietavaarantie 7a, 93830 Rukatunturi

  puh. 050 313 0378

  kakela373@gmail.com

  • yhdyskunta- ja polttoon kelpaamaton jäte
  • maanrakennus- ja maansiirtotyöt
  • vaihtolavakuljetukset
  • kiinteistöhuoltotyöt
 • Kirkkotie 15, 93600 KUUSAMO

  koskigroup@gmail.com

  puh. 040 734 3594

  • Kiinteistönhuoltotyöt
  • asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen
 • Porrassuontie 49, 93900 KUUSAMO

  puh. 0400 381 358

  • likakaivojen tyhjennys
  • vaihtolavakuljetukset
  • lumityöt
  • asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen