Hyppää sisältöön

Alkoholin ja tupakan myynti tapahtumissa

Anniskelu tapahtumissa

Tapahtumassani tarjoillaan alkoholia, mitä pitää ottaa huomioon?

Mikäli toteutat tapahtumaa yhdessä sellaisen toimijan kanssa, kuten ravintola tai catering-yritys, jolla annniskeluluvat jo löytyvät, käy suunnitelmat läpi toimijan kanssa.

Yli 2,8 % alkoholijuomien anniskelu on luvanvaraista. Tilapäinen anniskelulupa voidaan myöntää sellaisen tilaisuuden ajaksi, jonka kesto on selvästi etukäteen määritelty, ja se myönnetään enintään yhden kuukauden ajaksi.

Tilapäisiä lupia myönnettäessä kiinnitetään erityistä huomiota tilaisuuden luonteeseen ja laajuuteen sekä anniskelujärjestelyihin ja hakijan edellytyksin hoitaa anniskelun valvonta ja järjestyksenpito tilaisuudessa.

Lupa voidaan jättää myöntämättä tai lupaa rajoittaa silloin, kun anniskelulupaa haetaan urheilutapahtumaan tai tilaisuuteen, joka on luonteeltaan perhetapahtuma tai johon muuten osallistuu runsaasti lapsia ja nuoria. Tilapäinen anniskelulupa voidaan myöntää vain erityisistä syistä, esimerkiksi jos alueella olevien anniskeluravintoloiden kapasiteetti ei riitä anniskelun hoitamiseen.

Entiset A-, B- ja C-luvat ovat poistuneet sekä osa henkilöstölle asetetuista kriteereistä on muuttunut. Nykyään anniskelualueella työvuorossa on oltava täysi-ikäinen anniskelusta vastaava hoitaja, jolla pitää olla anniskelupassi tai sitä vastaava muu koulutus.

Mistä anniskelulupaa haetaan ja kuinka kauan ennen tapahtumaa?

Anniskeluluvat myöntää Aluehallintoviranomainen, Kuusamossa Pohjois-Suomen aluehallintovirasto. Hakemuksen käsittelyyn on varattava aikaa noin 1-2 kuukautta.

Mikäli tapahtuma-alue on ennakkoon hyväksytty anniskelualueeksi, anniskeluluvan omaava toimija voi anniskella alueella Aluehallintoviranomaiselle tehtävällä ilmoituksella. Ilmoitus tehdään viimeistään kolme päivää ennen anniskelun alkua. Alueen hyväksyntää anniskelualueeksi voi hakea alueen omistaja tai haltija. Tapahtumajärjestäjä voi tältä tiedustella, onko aluetta ennakkohyväksytty.

Tapahtuman anniskelualue

Pääsääntöisesti tapahtuman anniskelualue on eristettävä muusta alueesta selkeästi (esim. aidoilla). Alue voi sijaita niin, että sieltä on mahdollista seurata ohjelmaa, mutta anniskelualuetta ei saa kuitenkaan sijoittaa esiintymislavan edustalle tai poistumisreiteille. Nykyään on kuitenkin tietyin kriteerein mahdollista pitää koko tapahtuma-aluetta anniskelualueena, mikäli koko tapahtuma-alueelle on pääsy kielletty alaikäisiltä.

Asiakaspaikoille tulee varata tilaa yksi neliömetri asiakasta kohden. Anniskelualueen sisäänkäynti tulee sijoittaa niin, että mahdollinen jono ei haittaa muiden kävijöiden liikkumista. Ostavien jono voidaan rajata anniskelupisteestä poistuvien kulkuväylästä esim. aidalla, jolloin mahdollisilta järjestyshäiriöiltä vältytään.

https://avi.fi/pohjois-suomi

Tupakkatuotteiden myynti

Tupakkatuotteiden myynti on luvanvaraista. Myyntilupaa haetaan myyntipaikan sijaintikunnalta, eikä tupakkatuotteiden vähittäismyyntiä saa aloittaa ennen kuin myyntilupa on myönnetty. Lupa on myyjä- ja myyntipaikkakohtainen ja luvan käsittelyaika on noin kuukausi.

Tupakkatuotetta, tupakan vastiketta, tupakointivälinettä, tupakkajäljitelmää, sähkösavuketta tai nikotiininestettä ei saa markkinoida.

Lisätietoja Kuusamon kaupungin ympäristöterveyden sivustolta.

Valvira: Tupakkalaki ulkoalueilla järjestettävissä yleisötilaisuuksissa

Valvira: Tupakkalain mukaiset ohjeet