Hyppää sisältöön

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma, ensiapusuunnitelma

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma, ensiapusuunnitelma

Milloin turvallisuussuunnitelma ja pelastussuunnitelma pitää tehdä?

Tapahtuman turvallisuus on tapahtumajärjestäjän vastuulla. Kaikista sellaisista tapahtumista, joista pitää tehdä poliisille ilmoitus yleisötilaisuudesta, pitää myös toimittaa poliisille turvallisuussuunnitelma. Vaikka poliisi ei vaatisikaan yleisötilaisuusilmoitusta, on tapahtumajärjestäjän kuitenkin mietittävä tapahtuman turvallisuutta, sillä pienessäkin tapahtumassa voi sattua tapaturmia.

Pääsääntöisesti samoista tapahtumista täytyy tai on syytä toimittaa myös pelastuslaitokselle pelastussuunnitelma.

Pelastussuunnitelma on laadittava, jos:

  • yleisömäärä on yli 200 tai
  • tapahtumassa käytetään avotulta tai tehosteita tai
  • poistumisjärjestelyt poikkeavat normaaleista tai
  • tapahtuman luonne aiheuttaa vaaraa

(Pelastuslaki 379/2011, 16§)

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelmat voi myös yhdistää yhdeksi kokonaisuudeksi, kunhan siinä on huomioitu kummankin viranomaisen vaatimukset. Hyvin tehty turvallisuus- ja pelastussuunnitelma toimii ensisijaisesti tapahtumajärjestäjän muistilistana, joka auttaa turvallisuuteen liittyvien asioiden läpikäyntiä.

Pelastussuunnitelman laatimisen lisäksi on tapahtumajärjestäjän huolehdittava myös sen jalkauttamisesta tapahtuman toimijoiden, henkilöstön ja talkoolaisten piiriin. Suunnitelma pitää käydä läpi henkilöstön koulutus- tai infotilaisuudessa.

Jos tapahtuma järjestetään tilassa, johon on laadittu oma pelastussuunnitelma, mutta se ei huomioi kyseistä tapahtumaa, tulee tapahtumajärjestäjän laatia oma pelastussuunnitelma. Tapahtuman pelastussuunnitelmaan voidaan sisällyttää jo olemassa oleva suunnitelma.

Kenelle turvallisuussuunnitelma toimitetaan?

Turvallisuussuunnitelma toimitetaan poliisille yleisötilaisuusilmoituksen liitteenä.

Kenelle ja mihin mennessä pelastussuunnitelma toimitetaan?

Pohjois-pohjanmaan pelastuslaitokselle. Valmiin pohjan suunnitelman tekoa varten löydät täältä.

Poliisi myös edellyttää hyväksytyn pelastussuunnitelman liittämistä yleisötilaisuusilmoitukseen.

Mitä turvallisuussuunnitelma ja pelastussuunnitelma sisältävät?

Turvallisuussuunnitelma sisältää muun muassa selvityksen tapahtuman luonteesta, tapahtuman riskeistä ja niiden ennakoinnista, järjestyksenpidosta tapahtuma-alueella sekä tapahtuman turvallisuudesta vastaavien henkilöiden yhteystiedot.

Pelastussuunnitelman on sisällettävä kattava kuvaus tapahtuman riskeistä ja niihin liittyvistä pelastustoimista, toimintaohjeista ja yhteyshenkilöistä. Suuriin tapahtumiin on nimettävä erillinen turvallisuuspäällikkö.

Monissa tapauksissa turvallisuussuunnitelma ja pelastussuunnitelma voidaan yhdistää yhdeksi asiakirjaksi. Tarkat sisältövaatimukset ovat nähtävissä viranomaisten verkkosivuilta.

Jos tapahtumassa on tapahtumajärjestäjän lisäksi ulkopuolisia toimijoita, on niidenkin turvallisuus- ja pelastussuunnitelmat sisällytettävä koko tapahtumaa koskeviin suunnitelmiin. Vaikka jonkin tapahtuman palvelun tai toiminnon (esimerkiksi ilotulitus) tuottaisikin jokin ulkopuolinen taho, on tapahtumajärjestäjä vastuussa myös tämän toiminnan turvallisuudesta.

Jos tapahtumapaikka sijaitsee veden äärellä, on huolehdittava myös vesipelastuksesta. Toiminnan taso ja resurssit määritellään yhteistyössä pelastusviranomaisten kanssa. Pelastusyksikölle on järjestettävä esteetön pääsy riskialueille. Myös järjestyksenvalvojia voidaan käyttää vartioimaan riskialueita.

Pohjois-pohjanmaan pelastuslaitoksen ohjeet ja lomakkeet

Pelastussuunnitelmien palautus: pelastuslaitos.palotarkastaja@pohde.fi

Ensiapusuunnitelma

Pelastussuunnitelman osaksi voidaan laatia myös erillinen ensiapusuunnitelma; tämä on olennaista erityisesti suurien ja riskejä sisältävien tapahtumien kohdalla. Suunnitelman laatii tapahtuman turvallisuuspäällikkö yhteistyössä sairaanhoitopiirin ensihoitohenkilökunnan kanssa. Jos tapahtumassa on ilotulitus tai jokin muu erillistä pelastussuunnitelmaa vaativa ohjelmanumero, on sen pelastussuunnitelma toimitettava erikseen tai sisällytettävä päätapahtuman pelastussuunnitelmaan.

Hyödyllisiä linkkejä

https://pelastustoimi.fi/pohjois-pohjanmaa/lomakkeet-ja-ohjeet

Pelastussuunnitelmien palautus: pelastuslaitos.palotarkastaja@pohde.fi

Tukes yleisö- ja tapahtumaturvallisuus: https://tukes.fi/tapahtumaturvallisuus