Hyppää sisältöön

Ilmoitus yleisötilaisuuden järjestämisestä poliisille

Ilmoitus yleisötilaisuuden järjestämisestä poliisille 

Milloin ilmoitus tarvitaan? Tarkista Kuusamon poliisi! 

 • Pääsääntöisesti yleisötilaisuuksista tehdään ilmoitus poliisille aina. Tapahtuma on yleisötilaisuus silloin, kun se on avoin kenelle tahansa, joko ilmaiseksi tai pääsylipun ostamalla. Yleisötilaisuusilmoitus on syytä tehdä, jos kyseessä on: 
 • suuret tapahtumat (useita satoja osallistujia) 
 • yleisten paikkojen (varsinkin liikenneväylät) ulkotapahtumat 
 • erityisryhmille suunnatut tilaisuudet 
 • myöhäisiltaan tai yöhön kestävät tapahtumat (klo 22.00 jälkeen) 
 • tapahtumassa tarvitaan järjestyksenvalvontaa tai liikenteenohjausta 
 • tapahtumassa on anniskelua 
 • tapahtuma vaatii pelastussuunnittelua (kyseessä yli 200 henkilön tilaisuus) 
 • tilaisuudet, jotka herättävät voimakkaita tunteita (on vaarana, että tilaisuutta tullaan jollain tavalla häiritsemään). 

Kenelle ilmoitus tehdään? 

 • Ilmoitus tehdään järjestämispaikkakunnan poliisilaitokselle. Ilmoituksen voi tehdä poliisin internetsivuilla verkkoasioinnissa sähköisesti tai tulostettavalla lomakkeella. Voit tehdä ilmoituksen poliisille myös vapaamuotoisesti sähköpostitse tai postitse. 

Mitä ilmoitus sisältää? 

 • järjestäjän ja vastuuhenkilöiden yhteystiedot 
 • tapahtuman ohjelma, esiintyjät ja tarkoitus 
 • järjestämispaikka ja -aika 
 • arvioitu yleisömäärä 
 • tiedot alkoholin anniskelusta, avotulesta ja musiikin esittämisestä 
 • tapahtuman rakenteet 
 • turvallisuus – ja pelastussuunnitelma (sisältäen mm. järjestyksenvalvojien henkilötiedot) 
 • suunnitelma liikennejärjestelyistä (sisältäen mm. liikenteenohjaajien henkilötiedot) 
 • Ilmoituksen tarkat sisältövaatimukset löytyvät poliisin sivuilta. 

Mihin mennessä ilmoitus pitää jättää? 

 • Mitä aikaisemmin toimitat ilmoituksen, sitä parempi. Esimerkiksi kesäaikaan käsittely saattaa ruuhkautua. 
 • Ilmoitus kannattaa jättää vähintään kuukausi ennen tilaisuuden alkamista. Ilmoitusohjeissa määräajaksi on yleensä ilmoitettu kokoontumislain mukainen viisi vuorokautta ennen tapahtumaa, mutta tämä aika ei varsinkaan kesällä ruuhka-aikaan ole riittävä. On suositeltavaa, että ilmoitus toimitetaan mahdollisimman varhain. 
 • Suurtapahtumien kohdalla ensimmäinen yhteydenotto poliisiin kannattaa tehdä vähintään puoli vuotta ennen tapahtumaa. Tällöin on riittävästi aikaa valmistella tapahtuman turvallisuuteen ja lupamenettelyihin liittyviä asioita. 

Milloin ilmoitusta ei tarvita? 

 • Jos olet epävarma ilmoituksen tekemisestä, tarkista asia järjestämispaikan poliisilta. 
 • Pienet yleisötilaisuudet, joissa on vähän osallistujia ja jotka tilaisuuden luonteen tai järjestämispaikan takia eivät edellytä toimia järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi tai erityisiä liikennejärjestelyjä, eivät edellytä ilmoitusta. Kyse voi olla sekä sisä- että ulkotiloissa järjestettävistä tilaisuuksista (mm. säännölliset elokuva-, teatteri-, ja oopperanäytökset sekä konsertit, joihin ei ole tarpeen asettaa järjestyksenvalvojia).