Hyppää sisältöön

Suininginjoki ja Varisjoki

Suininginjoen parhaat kalapaikat löytyvät sen yläjuoksulla olevan Suininginkosken kätköistä. Varisjoen suurin vahvuus on monipuolisuus. Joen alajuoksulla olevan sillan lähivesiltä löytyvät siika- ja harjuspaikat.

Suininginjoki
Suininginkoski on muutaman sadan metrin pituinen. Sen harjuskanta on kohtalaisen vakaa ja siikakanta suorastaan runsas. Paras siika-aika on tälläkin koskella läpi kesän. Kalastoon kuuluu myös vakituisena istutuskalana kirjolohi. Joen sijainti laajan järviketjun välissä takaa yksittäisten taimenien läsnäolon. Sillasta alavirtaan koskea jatkuu n. 300 metrin matkalla. Koski on matala ja kivikkoinen. Lukuisat kivet ja karikot muodostavat kaloille pieniä, mutta hyviä suojapaikkoja. harjukset löytyvät kosken hitaammilta aluieilta ja siiat rantakosteista ja nivoista.

Varisjoki
Varisjoen kautta virtaavat monen suuren järven vedet kohti Kuusinkijokea. Joella on pituutta noin 7-8 kilometriä ja matkan varrelle mahtuu koskien lisäksi suvantoja ja pieniä lampia, koskipaikkoja on yhteensä kilometrin pituudelta. Joki on helposti saavutettavissa, maantiesillat ylittävät joen ylä- ja alajuoksulla. Yläjuoksua hallitsee noin kilometrin pituinen Variskoski, joka on suurimmaksi osaksi hidasvirtainen ja matala. Virralla on leveyttä lähes 50 metriä. Joessa on periaatteessa kolme urheilukalastajaa kiinnostavaa aluetta: yläjuoksun Variskoski, keskiosan Rahko- ja Syvälamminkosket sekä alajuoksun Saunakosken alue. Koskipaikkojen välillä on pitkiä suvantoja, joista kyllä löytyy ahventen ja haukien ohella jalompaakin kalaa, mutta rannat ovat melko vaikeakulkuisia.

Kalastusaika 1.6.-10.9.

Suininki
(avautuu uuteen ikkunaan)