Hyppää sisältöön

Raatejoki, Kurkijoki, Korpuajoki, Soilunjoki, Kuoliojoki

Kuolion kalastuskunnan alueella virtaavat pikkujoet ovat mainioita kalastuskohteita. Jokien kalakantana on siika, harjus ja taimen.

Korpuanjoen kalastusalue on 13 km, josta Kuusamon puolella kuusi kilometriä. Joki saa alkunsa Korpuajärvestä ja virtaa hiljakseen yhtyäkseen Taivalkosken puolella olevaan Kostonjokeen. Joki on helposti saavutettavissa, Särkeläntie kulkee pitkän matkaa joen yläjuoksun läheisyydessä. Myös toisen maailmansodan aikainen Kenttärata ylittää joen Kuusi- ja Tervajärven välissä. Tervajärven alapuolinen osuus on jo Taivalkosken puolella.

Kuoliojoki on pituudeltaan noin 7 km, josta valtaosa Kuusamon puolella. Suurimman osan matkasta joki virtaa rikkonaisina koskina. Yläjuoksulla kosket ovat tasavirtaisia ja tasapohjaisia. Pulkkasentien sillan kohdalla ja siitä alavirtaan koski kuohuu mutkitellen kunnes tyyntyy pitkäksi suvannoksi. Alajuoksulla on jälleen kiivaampaa koskea ennen yhtymistä Kostonjokeen. Joelle pääsee Purnuvaarasta Kostonjärvelle kulkevaa Pulkkasentietä pitkin, yläjuoksulle Haukka-Lehdontietä tai etelärannalle Kuolionvaarantietä.

Kurkijoella kalastusaluetta on noin 8 km, josta matalaa Kielonkoskea 400 metriä. Joki on melko matala ja sen voi ylittää monista kohdista kahlaamalla. Hauki ja ahven ovat hidasvirtaisella jokiosuudella tavallisia saaliskaloja. Säännöstelystä johtuen vedenpinta voi vaihdella.

Soilunjoki on pituudeltaan kaksi kilometriä, josta koskiosuutta 200 metriä. Joen yläosassa olevan voimalaitoksen vuoksi joki on lähes kokonaan hidasvirtaista, suvantomaista aluetta. Yläjuoksulla ja voimalaitoksen lähellä esiintyy harjusta, hidasvirtaisemmilla alueilla on haukea ja ahventa.

Raatejoki lähtee Järvenpäänselän etelärannalta ja juoksee Raatelammen läpi kohti etelää. Joki laskee Soilujärveen vajaan neljän kilometrin päässä. Raatejoessa sekä taimen että harjus lisääntyvät luontaisesti.

Kalastusaika 1.1.-31.12.

Kuolion kalastusalue
(avautuu uuteen ikkunaan)