Hyppää sisältöön

Varhaiskasvatuksen erityisopettajat

Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki järjestetään Kuusamossa osana varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen päivittäistä toimintaa.

Tukea annetaan ensisijaisesti erilaisin joustavin järjestelyin lapsen omassa päiväkoti-, esiopetus- tai perhepäivähoitoryhmässä.

Kuusamon kaupungissa työskentelee 3 varhaiskasvatuksen erityisopettajaa (VEO).

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

  • seuraa ja havainnoi lapsen kehitystä ja oppimista
  • työskentelee yksilöllisesti tai ryhmässä lasten kanssa varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa
  • arvioi lapsen tuen tarpeen yhteistyössä huoltajien sekä varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa koko Kuusamon alueella
  • tekee yhteistyötä lasten huoltajien ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan sekä muiden asiantuntijoiden kanssa
  • antaa tukea sekä opastusta lapsen hoidon, kasvatuksen ja oppimisen suunnittelussa sekä toteutuksessa
  • ohjaa erityisavustajia

Lisätietoja tuen järjestämisestä voit kysyä varhaiserityisopettajiltamme