Hyppää sisältöön

Esiopetuksen opiskeluhuolto

Lasten kehitysympäristön ja esiopetuksen toimintaympäristön muutosten myötä ooiskeluhuollosta on tullut yhä tärkeämpi osa esiopetuksen perustoimintaa. Opiskeluhuolto liittyy kiinteästi esiopetuksen tehtävään edistää lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen edellytyksiä. Opiskeluhuoltotyötä ohjaa lapsen edun ensisijaisuus.

Lapsella on oikeus saada maksutta opiskeluhuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Esiopetuksen opiskeluhuolto koskee myös pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevia lapsia. Opiskeluhuollolla tarkoitetaan lapsen hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa esiopetusyhteisössä.

Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko esiopetusyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Tämän lisäksi lapsilla on oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon. Monialainen yhteistyö on opiskeluhuollossa keskeistä. Opiskeluhuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, kunnioittava suhtautuminen lapseen ja huoltajaan sekä heidän osallisuutensa tukeminen.

Esiopetuksen opiskeluhuollosta ja siihen liittyvistä suunnitelmista säädetään oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa.

Esiopetuksessa opiskeluhuollon palveluita ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä neuvolapalvelut (terveydenhoitaja ja neuvolatyöryhmä)

  • Kuusamossa esiopetuksen yksikkökohtaiset opiskeluhuoltosuunnitelmat laaditaan kouluittain yhdessä perusopetuksen kanssa. Opiskeluhuollon sisällöt ja käytännön toimet on kuvattu näissä suunnitelmissa.

  • Jokaisella esiopetusyksiköllä on oma yksikkökohtainen turvallisuuskansio, johon on koottu turvallisuuteen liittyviä asiakirjoja, ohjeistuksia ja lomakkeita. Niissä on ohjeistukset kuinka toimitaan muun muassa poikkeavissa tilanteissa varhaiskasvatuksessa.

  • Yhteisöllisen opiskeluhuollon suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaa oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltoryhmä. Esiopetus on mukana koulun kanssa yhteisessä opiskeluhuoltoryhmässä, sillä opiskeluhuollolliset palvelut toteutetaan koulun yhteydessä. Yhteisöllisen opiskeluhuollon tavoitteena on varmistaa oppilaitoksen terveellisyys, turvallisuus ja yhteisön hyvinvointi suunnitelmallisen toiminnan ja sen arvioinnin kautta.