Hyppää sisältöön

Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatuksessa tuetaan monipuolisesti vieraskielisten ja monikielisten lasten kielitaidon sekä kieli- ja kulttuuri-identiteetin kehittymistä. Kaikkia lapsia rohkaistaan tutustumaan toisiin ihmisiin, kieliin ja kulttuureihin. Lasten kulttuuritaustat näkyvät varhaiskasvatuksen toiminnassa esimerkiksi leikeissä, tarinoissa, juhlissa ja vierailuissa.

Kuusamon kaupungin monikulttuurinen varhaiskasvatus perustuu varhaiskasvatuksen yleisiin kasvatustavoitteisiin. Lapset huomioidaan tasa-arvoisesti ja kohdataan yhdenvertaisina, erilaisuutta kunnioittaen sekä kulttuuriseen monimuotoisuuteen kasvua tukien. Varhaiskasvatus on merkittävä suomen kielen oppimisen paikka. Päivittäin toistuvissa pienissä tapahtumissa ja arjen eri tilanteiden vuorovaikutuksessa tapahtuu suomen kielen oppimista. Lapsen vasuun/esioppimissuunnitelmaan kirjataan S2 -kielen toteuttamisen tapa ja tavoitteet.

Varhaiskasvatus ja esiopetus tukevat eri kieli- ja kulttuuritaustaisen lasten kotoutumista Kuusamon kaupungin kotouttamisessuunnitelman mukaisesti. Lapsen suomen kielen oppimista ja kielitaidon kehitystä vahvistetaan. Varhaiskasvatuksessa otetaan huomioon, että lapset kasvavat erilaisissa kielellisissä ympäristöissä. Kielellistä ja kulttuurien moninaisuuutta tehdään näkyväksi yhdessä huoltajien kanssa. Lisäksi tuetaan lapsen oman äidinkielen ja kulttuurin oppimista.

Varhaiskasvatuksen ohjaaja tukee lapsia ja perheitä kotoutumisessa moniammatillisessa yhteistyössä.

Varhaiskasvatuksen ohjaaja