Hyppää sisältöön

Kiusaamiselta suojaaminen varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatuksessa kiinnitetään erityistä huomiota kiusaamisen ennaltaehkäisyyn ja puuttumiseen. Turvallisen ja hyväksyvän ilmapiirin luominen on varhaiskasvatuksen henkilökunnan tehtävä. Varhaiskasvatusyksiköissä laaditaan toimintamalli kiusaamiselta suojaamiseksi. Lapsiryhmissä kiusaamista ehkäistään satujen, kertomusten, keskusteluiden, yhteisten leikkien ja pienryhmätoiminnan kautta. Tasavertaisuuden , yhteistoiminnallisuuden ja osallisuuden periaatteet ovat tärkeitä kaikissa lapsiryhmän toiminnoissa.

Esiopetuspäiväkodeissa on käytössä malli kiusaamisen ehkäisyyn ja puuttumiseen. Mallin mukaisesti esiopetusryhmissä laaditaan syksyihin ryhmäkohtaiset, konkreettiset suunnitelmat kiusaamisen ehkäisemiseksi. Kiusaamisen ehkäisyssä ja puuttumisessa hyödynnetään vertaissovittelun (MiniVerson) periaatteita.