Hyppää sisältöön

Kiusaamiselta suojaaminen varhaiskasvatuksessa

Lapsia luonnossa käsi kädessä

Varhaiskasvatuksessa kiinnitetään erityistä huomiota kiusaamisen ennaltaehkäisyyn ja puuttumiseen. Turvallisen ja hyväksyvän ilmapiirin luominen on varhaiskasvatuksen henkilökunnan tehtävä. Varhaiskasvatusyksiköissä laaditaan toimintamalli kiusaamiselta suojaamiseksi ryhmäkohtaisesti. Lapsiryhmissä kiusaamista ehkäistään muun muassa satujen, keskusteluiden, yhteisten leikkien, pienryhmätoiminnan sekä tunne- ja kaveritaitojen kehittämisen kautta. Tasavertaisuuden, yhteistoiminnallisuuden ja osallisuuden periaatteet ovat tärkeitä kaikissa lapsiryhmän toiminnoissa. Kiusaamisen ehkäisyssä ja puuttumisessa hyödynnetään vertaissovittelun (MiniVerson) periaatteita erityisesti esiopetuksessa. Huoltajien kanssa tehdään tässäkin asiassa tiivistä yhteistyötä.

Kuusamon varhaiskasvatuksessa on Kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma päiväkoti-ikäisistä esiopetukseen asti. Suunnitelmassa on tarkemmin kirjattu toimintamalli ja prosessi, miten kiusaamiseen varhaiskasvatuksessa puututaan.