Hyppää sisältöön

Lapsen sairastuessa

Sairastuneelle lapselle paras paikka on oma koti. Sairasta lasta ei voi tuoda varhaiskasvatukseen.  Jos lapsi sairastuu varhaiskasvatuspäivän aikana, siitä ilmoitetaan välittömästi vanhemmille (tai varahakijalle). Lapsi tulee hakea pois mahdollisimman pian. Samoin jos lapsi tarvitsee terveydenhoitoa tai sairaanhoitoa varhaiskasvatuspäivän aikana, vanhemmat vievät ensisijaisesti lapsensa lääkäriin. Varhaiskasvatusyksikössä on tarvittavat ensiapuvälineet. Tarvittaessa varhaiskasvatuksen henkilökunta soittaa hätänumeroon. Vanhemmilla on vastuu lapsen jatkohoidosta.

Lapsi voi palata varhaiskasvatukseen, kun hän jaksaa hyvin osallistua toimintaan eikä tartuntavaaraa ole. Tarvittaessa lääkäri määrittelee lapsen toipumisajan. Toipumiseen kannattaa varata kunnolla aikaa. On kurjaa, jos leikkikaveri tai henkilökunta sairastuu liian aikaisesta paluusta arkeen. Silloin kierre voi jatkua yksikössä monta viikkoa. Lapsen tulee olla ulkoilu- ja toimintakuntoinen, kun hänet tuodaan varhaiskasvatukseen. Sairauden jälkeen lapsi tarvitsee yhden kuumeettoman ja oireettoman toipilaspäivän kotona.

Sairastamisesta tulee ilmoittaa varhaiskasvatukseen välittömästi. Vanhempien toivotaan huolehtivan siitä, että lapsen ryhmän henkilökunta tietää lapsen sairauden laadun.

Mikäli lapsella on kuuriluonteinen lääkitys, yksikössä tehdään huoltajan kanssa lääkehoitosuunnitelman mukainen lääkkeenantolupasopimus. Ensisijaisesti kannattaa pyytää lääkäriltä kotiaikoina annettavat lääkkeet.

Epidemian hoitaminen

Epidemioiden yhteydessä hygieniaa tehostetaan käsihuuhteella ja ympäristön kosketuspintojen puhdistusta tehostamalla. Näin on hyvä tehdä myös kotona.
Mikäli varhaiskasvatuksessa todetaan useampia tulirokko-, kurkkutulehdus-, märkärupi-, silmätulehdus-, ripuli- tai oksennustapauksia, henkilöstö ottaa hoito-ohjeiden saamiseksi yhteyttä kunnan tartuntataudeista vastaavaan terveydenhoitajaan tai lääkäriin ja ilmoittaa epidemiaepäilystä terveyskeskukseen.

  • Pääsääntönä on, että henkilökunta ei saa antaa lapselle lääkkeitä hoitopäivän aikana. Vastuu lääkehoidosta on aina huoltajilla, ja lapselle tulee antaa tarvittava lääkitys kotona.

    Huoltajien tulee tiedottaa henkilökuntaa, mikäli lapsella on sairaus, joka vaatii ehdotonta lääkitystä myös hoitopäivän aikana. Tällaisia sairauksia ovat esim. astma, vaikea allergia, diabetes tai epilepsia. Tällöin annettavasta lääkehoidosta tehdään erillinen sopimus, jossa sovitaan lääkkeen annosta ja hoidosta. Henkilöstöllä pitää olla voimassa oleva terveydenhuollon myöntämä lääkkeenantolupa.

    Mikäli lapsi tarvitsee sairauden vuoksi tilapäisen lääkityksen, kuten esim. antibiootteja tai silmätippoja, tulee huoltajien toivoa sellaisia pitkävaikutteisia lääkkeitä, joita ei tarvitse antaa hoitopäivän aikana. Mikäli tällaisia lääkkeitä ei ole saatavilla, huoltajien tulee tuoda tarvittavat lääkkeet alkuperäispakkauksissa siten, että lääkkeen nimi, vahvuus, annostus ja lapsen nimi ovat luettavissa. Myös lääkkeen käyttöohje tulee olla mukana.

  • Turvallisuuteen kiinnitetään kaikissa varhaiskasvatuspaikoissa jatkuvasti huomiota. Tästä huolimatta tapaturmia kuitenkin valitettavasti ajoittain sattuu.

    Kun lapselle sattuu tapaturma, antaa henkilökunta tarvittavan hoidon ja ensiavun sekä tiedottaa huoltajia tapahtuneesta viimeistään silloin, kun lasta haetaan kotiin. Mikäli henkilökunta on arvioinut, että tapaturma edellyttää lääkärissä käyntiä, otetaan huoltajiin yhteyttä välittömästi tapaturman satuttua. Henkeä uhkaavissa tapaturmissa henkilökunta tilaa ambulanssin ja henkilökunnasta lapselle tuttu aikuinen on lapsen mukana, mikäli huoltaja ei ehdi paikalle.

    Annetun ensiavun jälkeen tapaturmien hoidosta ja lääkärissäkäynnistä vastuu on aina lapsen huoltajilla.