Hyppää sisältöön

Hyvinvointi varhaiskasvatuksessa

Lapsen turvallista kasvua, kehitystä ja oppimista tukeva arki varhaiskasvatuksessa ja perheiden sekä tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kanssa tehtävä yhteistyö ovat hyvinvoinnin avaimet.

Varhaiskasvatuksessa korostetaan lasten hyvinvointia, painotetaan ennaltaehkäisyä ja syrjäytymisen ehkäisyä. Kehityksen ja oppimisen tuki on kiinteä osa laadukasta varhaiskasvatusta. Varhaiskasvatusikäisen lapsen kehitystä ja oppimista tuetaan lapsen tarpeiden edellyttämällä tavalla. Tuen suunnittelussa ja toteutuksessa tavoitteena on mahdollistaa lapselle onnistumisia arjen toiminnoissa.

Varhaiskasvatuksessa tehdään yhteistyötä perheen kanssa neuvolan ammattilaisten, sosiaalipalvelujen toimijoiden, terapeuttien ja lastensuojelun toimijoiden kesken. Yhteistyön merkitys korostuu, kun jollain näistä tahoista herää huoli lapsen kehityksestä tai hyvinvoinnista tai kun lapsen tukea suunnitellaan ja järjestetään.

 

Onnistumiset vahvistavat lapsen itsetuntoa ja edistävät lapsen oppimista ja hyvinvointia.

Varhaiskasvatussuunnitelma