Hyppää sisältöön

Ohjeellisen tonttijaon muuttaminen

Tonttijaon muutospäätöstä tarvitaan silloin, kun asemakaavan mukaisen korttelin tonttien lukumäärä muuttuu. Tonttijaon muutosta haetaan hakemuksella, jonka liitteenä on esitys tonttijaon muuttamiseksi. Tonttijakoalueen ja siihen rajoittuvien kiinteistöjen omistajia ja haltijoita sekä vastapäisen kiinteistön omistajaa ja haltijaa on kuultava. Kuulemisen voi suorittaa itse tai kunta voi kuulla naapurit taksan mukaista maksua vastaan. Muutosalueen maanomistajat voivat hyväksyä esityksen myös allekirjoittamalla tonttijakokartan.

 

Mikäli korttelin maanomistajat ovat yksimielisiä ja naapureilla ei ole huomautettavaa hankkeesta, tonttijaon muutoksen hyväksyy tulevaisuuslautakunta. Lautakunnan päätökseen voi hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Tällöin valitus osoitetaan Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.

Mikäli korttelin maanomistajat eivät ole yksimielisiä ja/tai naapureilla on muistutettavaa, kaupunki asettaa tonttijaon muutosehdotuksen julkisesti nähtäville 14 päivän ajaksi. Nähtävillä olosta ilmoitetaan tonttijakoalueen ja siihen rajoittuvien kiinteistöjen sekä vastapäisten kiinteistöjen omistajille ja haltijoille. Nähtävillä oloaikana asianosaisilla on oikeus jättää muistutus esitetystä tonttijaosta. Muistutus jätetään nähtävillä oloaikana ja osoitetaan Kuusamon kaupungin tulevaisuuslautakunnalle. Lautakunta käsittelee muutosehdotuksen ja siitä jätetyt mahdolliset muistutukset. Muutoksenhaku lautakunnan päätöksestä kuten edellä.

Muistutukset on toimitettava ennen nähtävillä oloajan päättymistä osoitettuna Kuusamon kaupungin tulevaisuuslautakunnalle ensisijaisesti sähköpostilla os. kaavoitus (at) kuusamo.fi tai kirjeellä os. PL 9, 93601 Kuusamo.