Hyppää sisältöön

Yleistä kaavoituksesta

Maankäytön suunnittelua ohjaa maankäyttö- ja rakennuslaki sekä valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Maankäytön suunnittelun tavoitteena on mahdollistaa ja huomioida elinvoimainen asuin- ja elinympäristö. Sillä ohjataan rakentamista ja maankäyttöä. Kaavoitus on osa maankäytön suunnittelun järjestelmää. Kaavoitusjärjestelmä on kolmiportainen, joka koostuu maakuntakaavasta, yleiskaavasta ja asemakaavasta. Kaavoitusjärjestelmällä pyritään määrittämään alueille käyttötarkoitukset eri kaavatasoilla.

Kaavoitus Kuusamossa

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan valmistelemisesta vastaa Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliitto. Maakuntakaavaan voit tutustua Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliiton verkkosivuilla.

Asemakaava-alueita Kuusamossa on kaksi, Rukan asemakaava-alue (1250 ha) sekä Kirkonkylälle sijoittuvat asemakaavat (1600 ha). Rukan asemakaava on laadittu ohjaamaan pääasiassa loma-asutuksen rakentamista ja asemakaavasta on olemassa yhtenäinen kaavayhdistelmä. Kirkonkylälle sijoittuvista asemakaavoista on tekeillä luonnoksena nähtävillä ollut ajantasakaava, joka nimetään Kirkonkylän asemakaavaksi. Ensimmäinen rakennuskaava laadittiin Kuusamon Kirkonkylälle v. 1964. Maankäyttö- ja rakennuslain tullessa voimaan 1.1.2000 rakennuskaavat muuttuivat asemakaavoiksi.

Kuusamon kaupungin tulevaisuustoimialan kaavoitusosasto valmistelee asema- ja yleiskaavahankkeet. Kaavat hyväksyy hankkeesta riippuen tulevaisuuslautakunta tai merkittävimpien hankkeiden osalta kaupunginvaltuusto. Laadinnassa olevat kaavat -sivulta löytyvät kaavahankkeen valmistelijan yhteystiedot.

Ranta-asemakaavat valmistelee maanomistajan valitsema konsultti. Kaavoitusosasto ohjaa ranta-asemakaavan laatimista.

Yleistietoa suomalaisesta maankäytön suunnittelujärjestelmästä löydät valtion ympäristöhallinnon sivuilta. Kaavoitusta ohjaavan maankäyttö- ja rakennuslain löydät Finlexistä.