Hyppää sisältöön

Kaavamuutoksen hakeminen

Maanomistajana tai -haltijana voit hakea asemakaavan muutosta. Hakemus tehdään omalla lomakkeella. Ennen hakemuksen jättämistä ole yhteydessä kaavoitukseen ja neuvottele muutoksen mahdollisuuksista.

Liitä hakemukseen

  • Selvitys omistus- tai hallintaoikeudesta
  • Valtakirja, mikäli hakijana on muu kuin maanomistaja tai -haltija
  • Suunnitelmaluonnos
  • Tontinkäyttösuunnitelma

Asemakaavan muutoksesta perittävät maksut

Asemakaavan muutoksen laatimisesta ja käsittelystä aiheutuneet kustannukset peritään hakijalta. Mikäli hakija peruu hakemuksensa ennen hyväksymiskäsittelyä, peritään siihen mennessä syntyneet kulut. Kaavahankkeesta laaditaan erillinen kaavoitussopimus, jossa sovitaan erikseen kaavan tai kaavamuutoksen laatimis- ja käsittelykustannusten korvaamisesta. Asemakaavoitettavan alueen maanomistajan kanssa tehdään maankäyttösopimus, jos asemakaavan laatimisesta tai sen muuttamisesta seuraa maanomistajalle merkittävää hyötyä tai jos hankkeen toteuttaminen aiheuttaa kaupungille kustannuksia.