Hyppää sisältöön

Kaavoituskatsaus

Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Siinä selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen.

Kaavahankkeita voi käynnistyä myös kesken vuotta, vaikka niistä ei olisi tiedotettu kaavoituskatsauksessa. Tyypillisesti tällaisia hankkeita ovat yksityisten maanomistajien hakemat asemakaavan muutokset, jotka eivät ole olleet tiedossa katsausta laadittaessa.

  • Kuusamon kaupunginhallitus on hyväksynyt 15.1.2024 § 5 kaavoituskatsauksen vuodelle 2024. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti kaavoituskatsaus on julkisesti nähtävillä kaupungintalon yhteispalvelupisteessä ja maankäytön osastolla osoitteessa Keskuskuja 6, Kuusamo ja Kuusamon kaupungin verkkosivustolla www.kuusamo.fi

    Kaavoituskatsaus 2024 nähtävillä: