Hyppää sisältöön

Vuosselin ulkoilureitti

Kuusamon kaupunki investoi Rukalle Vuosselin vanhan latureitin muuttamiseksi ympärivuotiseksi ulkoilureitiksi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen hallinnoiman Euroopan Maaseuturahaston tuella.

Hankkeen hyväksytty rahoitus on 819 896 €, jakautuen seuraavasti

 • 344 356 € EU
 • 299 571 € valtio
 • 245 969 € kaupunki

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on toteuttaa reittitoimituksen mukainen ympärivuotinen ulkoilureitti nykyisin talvikäytössä olevan Vuosselin ladun tilalle. Rakennettavan reitin kokonaispituus on 11,8 km. Reittilinjaus kulkee suurimmaksi osin jo olemassa olevaa, maanomistajasopimuksilla rakennettua Vuosselin latureittiä pitkin. Muutosta tähän vanhaan linjaukseen on n. 4000 reittimetrin osalla.

Muutoskohdilla siirretään reittilinjaus kuivemmalle ja kantavammalle maalle, mikä mahdollistaa ulkoilureitin ympärivuotisen käytön sekä  talviaikaisen latukunnostuksen aloittamisen aikaisemmin syksyllä.

Reitin käyttö on talviaikaan hiihto (perinteinen ja luistelu), kävely sekä fatbikepyöräily ja kesäaikaan kävely ja pyöräily. Reitin varrella on kaupallisten toimijoiden latukahviloiden lisäksi kaupungin ylläpitämä Vuosselin kota tulipaikkoineen. Reitti perustetaan pääosin 13 metriä leveänä mahdollistaen reitin monipuolisen kesä- ja talvikäytön.

Hankkeen toiminta-alueena Vuosselin ulkoilureitin alue Rukan itäpuolisella Vuosselijärven, Uuttusuon ja Rokovan alueella. Kaupunki vastaa jatkossa rakennettavan ulkoilureitin ylläpidosta. Hankkeen toteutuksesta hyötyvät erityisesti pienet ja keskisuuret luontomatkailuyritykset, matkailijat sekä alueen kesäasukkaat. Luontomatkailu tuo tuloja koko Koillismaan taloudelle. Hanke toteutetaan aikavälillä 1.1.2021–31.12.2023.

Toimenpiteet

Ympärivuotinen reittitoimitusmenettelyllä vahvistettu Vuosselin ulkoilureitti (pituus 11,8km) rakennetaan ostopalveluna Kuusamon kaupungin Rukajärven kylän alueelle. Reitti sijoittuu alueille, jotka kaavassa on varattu urheilu, virkistys ja retkeilykäyttöön. Rakennettava reittilinjaus sijoittuu kokonaan yksityisten maanomistajien maille lukuun ottamatta n. 50 m pituista reittiosaa Saaruasuolla, jossa maanomistajana on Suomen valtio. Ulkoilureitille tehdään silta Vuosselijoen ylitse.

Epätasainen reittipohja tasataan ja pengerretään, rakennetaan kerrokset ja kaivetaan kuivatustekniset ojat ja rummut:

 • kasvillisuuden, pintamaan ja rakennekerrosten poisto (kannot, kivet yms.)
 • sivu- ja laskuojien kaivu
 • pohjan ja luiskien muotoilu
 • rummut
 • penkereet
 • suodatinkankaiden asennus
 • jakavat kerrokset, kantavat kerrokset, kulutuskerros
 • reittiopasteet
 • Vuosselijoen sillan toteutus teräsrummulla