Hyppää sisältöön

Kuusamon kesäreittien kehityshanke 2018-2021

Kuusamon kesäreittien kehityshankkeen suunnittelu alkoi syksyllä 2017 ja hanke käynnistyi elokuussa 2018, päättyen vuoden 2021 loppuun.  Hanke toteutettiin Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen hallinnoiman Euroopan Maaseuturahaston tuella.

Hankkeen hyväksytty rahoitus oli 169 934 €, jakautuen seuraavasti

 • 71 372 € EU
 • 13 595 € valtio
 • 84 967 € kaupunki

Reittien kehittämistarpeet tunnistettiin yhteistyössä kaupungin, Ruka-Kuusamo Matkailun sekä Metsähallituksen kanssa ja hankkeen suunnittelua ohjasivat saadut palautteet sekä aiemmat, alueella käynnissä olevat hankkeet. Hanke liittyi aiheeltaan ja teemaltaan läheisesti Metsähallituksen Land of National Parks North-hankkeeseen, jossa Kuusamon kaupunki on ollut myös mukana.

Hankkeen kohteet olivat:

 • Karhunkierroksen yksityismaaosuus Juumasta Konttaiselle
 • Nissinvaaran reitti
 • Kuusamojärven melontareitti

Hankkeen tavoitteet

Kehityshankkeen ydin oli

 • kehittää valituista olemassa olevista reiteistä turvallisempia, helpommin saavutettavia sekä
 • paremmin matkailun luontoaktiviteettien tämän päivän kysyntää tukevia kokonaisuuksia.
 • Kehityshankkeen tavoitteena oli myös lisätä Kuusamon kylien alueellista kiinnostavuutta, tuoden esille laajan pitäjän omaleimaisia piirteitä sekä
 • parantaa alueellisten yritysten toimintaedellytyksiä.
 • Reittien kehitys ja infrastruktuurin parantaminen tarjosi Kuusamon haja-asutusalueiden asukkaille ja kesämökkiläisille entistä parempia virkistys- ja lähiliikunta-alueita ja kehitti myös sitä kautta haja-asutusalueiden tasa-arvoisuutta.

Luontoliikkumisen kehityksestä

Eräharrastuksen perinteisen, pitkäkestoisemman ilmenemismuodon toiseen päähän on syntynyt viimeisen vuosikymmenen aikana laatumajoituksen ja ruokailun yhteydessä harrastettava luontoliikkuminen turvallisilla ja lyhytkestoisemmilla reiteillä. Helposti kuljettavat sekä käytännön läheisesti monikanavaista informaatiota ja opastusta tarjoavat päiväaktiviteetit kasvattavat suosiotaan. Toisaalta, perinteisten luontoliikkumisen tapojen (kuten esim. vaellus, melonta ja hiihto) rinnalle ovat nousseet viimeisen vuosikymmenen kuluessa mm. maastopyöräily ja SUP-lautailu. Kaikkien liikkumistapojen yhteydessä harrastetaan luonnon tarkkailua ja valokuvausta sekä vietetään aikaa tulentekopaikoilla, laavuilla ja kodilla.

Tämä kehitys on tuonut myös Kuusamon kylien matkailuyrityksien palveluille kysyntää. Kehityshankkeessa saatettiin reittien opastus nykyaikaiselle tasolle ja reittien rakenteet ja käytettävyys saatettiin turvalliselle tasolle.