Hyppää sisältöön

Oivangin ulkoilureitin muutos 2018

Kaupunki toteutti hankkeen vuoden 2021 aikana Koillismaan Leader ry:n kautta haetun, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen hallinnoiman Euroopan Maaseuturahaston tuella.

Hankkeen hyväksytty rahoitus oli 13 523 €, jakautuen seuraavasti

  • 5 680 € EU
  • 3 786 € valtio
  • 4 057 € kaupunki

Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet

Hankkeen myötä saatettiin loppuun 2015-2016 aloitettu Oivangin alueen reitti-infrastruktuurin kehitys toteuttamalla maaoikeuden käsittelyssä käynyt  ulkoilureitin linjauksen muutos ja valaistuksen siirto sekä alkuperäisessä projektissa keskeytynyt Elipuron sillan uusiminen sekä sillan ja uuden linjauksen välisen osuuden leventäminen.

Ulkoilureitin asiakasturvallisuus ja käytettävyys paranivat huomattavasti, kun entisen reittilinjauksen kapea, nousu/laskuosuudessa oleva mutkainen kohta saatiin uuden linjauksen myötä yhtä leveäksi, kuin jo aiemmin levennetty muu reittiosuus. Hankekokonaisuuden toteutumisen valmistuttua lähialueilla asuvien ihmisten ja mökkiläisten lähiliikunta- ja virkistysmahdollisuudet paranivat ja Oivangin ulkoilureitistä tuli ehjä kokonaisuus, joka houkuttelee myös matkailijoita.

Ulkoilureitti (talvella latu) on kaikille avoin ja vapaasti käytettävissä. Sen huollosta ja kunnossapidosta vastaa Nuorioso- ja luontomatkailukeskus Oivanki Oy:n kiinteistöpalvelu ja reitin hallinnasta vastaa Kuusamon kaupunki. Ulkoilureitillä talvella ylläpidettävältä ladulta on yhteys Kuusamon kaupungin latuverkostoihin ja latu lanataan arkisin hiihtokauden aikana ja valaistaan pimeän aikaan klo 20.00 saakka tai tarvittaessa pidempäänkin.