Hyppää sisältöön

Kuntivaaran moottorikelkkauran kunnostushanke

Hankkeen tavoitteet

Kunnostushankeen tavoite oli kehittää vilkkaasti liikennöidystä urasta turvallisempi ja parantaa sen kulutuskestävyyttä sekä ylläpidettävyyttä myös vähäisemmän lumitilanteen aikana. Tällä kaikella on myös vaikutusta kelkkailun tuottamaan ympäristön kokonaiskuormitukseen ja kelkkailusta saadaan ympäristöystävällisempää parantamalla uran laatua. Hanke tukee Kuusamon alueella toimivien matkailuyritysten ja erityisesti ohjelmapalveluyritysten toimintaa.

Toimenpiteet kohdentuivat osuuksille Koukkulampi-Tahkolampi (7km), Tahkolampi-Suolavaara (4,1km),  Suolavaara-Määttälänvaara (8km), Määttälänvaara-Kuntivaara (19,4km). Toinen kunnostuskokonaisuus suuntautui Suininkijärven itäpään suuntaan osuuksille Kuntivaara-Heikinvaara (6,2km), Heikinvaara-Kiviperä (8,2km) sekä järven länsipäässä Suininki-Ritakorpi (7,2km). Kunnostettuja maaosuuksia oli yhteensä 60km.

Tarveselvitys

Reittiosuuksien kunto ja investointitarpeet selvitettiin ja tunnistettiin kesän 2019 aikana yhteistyössä kaupungin, kelkkailuyrittäjien sekä Ruka-Kuusamo Matkailun ja kanssa. Arvioinnin perusteina olivat mm. reittien käyttöaste, turvallisuuteen liittyvät asiat, kuluneisuus, linjaukset, rakenteiden kunto, opasteiden kunto ja riittävyys, seuranta- ja ylläpitodokumentaation arviointi sekä reitti-informaation ja sen jakelukanavien arviointi.

Hanke liittyi aiheeltaan ja teemaltaan läheisesti saman ajanjakson muihin reitistöhankkeisiin, kuten Kuusamon kesäreittien kehityshanke 2018 – 2021. Kehityshankkeen kohderyhmässä olivat moottorikelkkailua harrastavat talvimatkailijat, ohjelmapalveluyritykset ja alueen matkailuyritykset asiakkaineen sekä alueen paikalliset asukkaat.

Hankkeen rahoitus ja toimenpiteet

Kaupunki toteutti hankkeen vuoden 2021 aikana Koillismaan Leader ry:n kautta haetun, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen hallinnoiman Euroopan Maaseuturahaston tuella ja Moottorikelkkapooli ry:n osarahoituksella.

Hankkeen hyväksytty rahoitus oli 83 147 €, jakautuen seuraavasti

  • 28 810 € EU
  • 19 207 € valtio
  • 20 579 € kaupunki
  • 14 551 € Kuusamon Moottorikelkkapooli ry.

Reittiosuuksilla kunnostettiin vajaa kolmekymmentä reittisiltaa joko uusimalla puurakenteet tai korvaamalla silta rummulla. Reittiopasteet käytiin läpi ja uusittiin tarvittaessa. Reitti tasattiin konetyönä.

Kuntivaaran vaarametsiköt ja maisemat entisen Kuusamon alueille

Kuntivaara on talvella suosittu kohde moottorikelkkailijoiden keskuudessa. Se on myös yksi harvoista kohteista, jossa voi tulistella kodassa kelkkailun yhteydessä . Rukan safariyrittäjät ovat myös tuotteistaneet kelkkasafareita suuntautumaan Kuntivaaraan. Rukan suunnasta kelkkareittejä pitkin ajaen etäisyyttä tulee n.35- 40km riippuen lähtöpaikasta ja matkaan menee n. 1,5h. Kuusamon taajamasta kertyy kelkkaillen matkaa n. 60km ja aikaa kuluu n.2h-2,5h.

Kuntivaaran vaarametsikkö muistuttaa kansallispuistojen luonnontilaisia metsiä ja runsaslumiset talvet ovat muovanneet tykkylumen myötä puut muodoiltaan mitä erilaisimmiksi. Naava kasvaa kuusien oksilla. Luontoarvojensa lisäksi Kuntivaaran matkailullinen erityispiirre on se, että vaarasta on nähtävillä Kuusamon ja Suomen historiaan merkittävänä osana kuuluneet Venäjän puolen luovutetut alueet. Alueen historia ja tarinat kiinnostavat matkailijoita.