Hyppää sisältöön

Juuman ja Myllykosken alueen kehityshanke

Kuusamon kaupunki investoi Juuman ja Myllykosken alueen sekä Pienen Karhunkierroksen reitin kehittämiseen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen hallinnoiman Euroopan Maaseuturahaston tuella, yhteistyössä Metsähallituksen Luontopalvelujen kanssa. Hanke toteutetaan aikavälillä 1.1.2021–31.12.2022.

Hankkeen hyväksytty rahoitus on 177 897 €, jakautuen seuraavasti:

 • 74 717 € EU
 • 14 232 € valtio
 • 65 822 € kaupunki
 • 23 126 € Metsähallitus

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on vastata erittäin runsaaseen kävijämääräkasvuun Juuman alueella ja mahdollistaa luontoaktiviteetteja valtakunnan suosituimman retkeilyreitin Pienen Karhunkierroksen varrella. Tämä koostuu alueen infrastruktuuria kehittämisestä, mikä parantaa haja-asutusalueiden yritysten toimintaedellytyksiä sekä kehittää matkailun lisäksi alueella asuvien ihmisten lähiliikunta- ja virkistysmahdollisuuksia.

Hankkeessa parannetaan kohteiden saavutettavuutta sekä palveluiden laatua, kiinnittämällä huomiota reittien kestävyyden turvaamiseen ja reittien ympärillä olevan luonnon säilymiseen kasvavien asiakasmäärien alla. Tavoitteena on myös parantaa reitin asiakasturvallisuutta ja käytettävyyttä.

Hankkeen toimenpiteet

Hankkeessa toteutetaan seuraavia toimenpiteitä:

 • P-alueen laajennuksen toteutus ja yhdistäminen vanhaan P-alueeseen, puuston raivaus.
 • uuden lähtöosuuden toteutus P-alueelta Niskakoskelle.
 • Myllykoskentien vieressä olevien portaiden uusinta, reitin kestävöintityöt Myllylle.
 • Myllyn pihan kestävöinti ja opasteiden uudelleen järjestelyt.
 • köysikaiteiden asennus Myllykoskelle johtavalle reitille, sekä riippusillalle johtavalle osuudelle.
 • Myllykosken riippusillan suunnitelma ja uuden rakentaminen.
 • alueopasteiden asennus.