Hyppää sisältöön

Rukan pyöräreittien ja liikuntapaikan rakentaminen

Kuusamon kaupunki investoi Rukalle erilaisiin pyöräilyreitteihin ja liikuntapaikkaan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen hallinnoiman Euroopan Maaseuturahaston tuella. Ruka Bike Parkin rakentaminen käynnistyi kesällä 2020 ja hanke valmistui syksyllä 2021 aikana. Hankkeessa rakennettiin Rukatunturin alueelle Pumptrack, kymmenkunta uutta maastopyöräily- ja alamäkiajoreittiä sekä harjoitteluratoja.

Hankkeen hyväksytty rahoitus oli 721 450 €, jakautuen seuraavasti

  • 303 009 € EU
  • 202 006 € valtio
  • 216 435 € kaupunki

Kaudelle 2020 valmistui kaksi uutta alamäki- ja cross-countryreittiä. Näiden lisäksi Family Parkiin rakentui lapsille sopiva alue alamäkiharjoitteluun sekä koko hankkeen yksi mittavimpia investointeja eli Pump Track, joka on pyörän ja kehon hallintaa kehittävä asfalttipintainen ajorata. Pyöräilijä ottaa vauhtia välineeseen pumppaavan liikkeen kautta aaltomaista rataa edeten. Radalla on myös erilaisia kaarroksia. Loput alamäki- ja cross-countryreitit valmistuivat syksyllä 2021.

Tavoitteet

Kuusamon kaupungin yleisenä tavoitteena on mahdollistaa kuntalaisille erilaisia (luonto)liikuntaan ja lähialuematkailuun liittyviä rakenteita ja palveluja.

Toteutetussa hankkeessa pyrittiin

  • kehittämään maastopyöräilyn eri lajien olosuhteita ja samalla alueen matkailun ympärivuotisuutta.
  • Kesäajalle tarvittiin uusia vetovoimatekijöitä parantamaan maaseudun yritysten toimintaedellytyksiä ja
  • kehittämään alueella asuvien ihmisten lähiliikunta ja virkistysmahdollisuuksia.

Hankkeen myötä rakennetut eri tasoiset reitit ja alueet loivat alueelle uutta vetovoimaa myös kansainvälisesti. Reitit ovat hyvin saavutettavissa molemmin puolin tunturia ja uusi liikuntapaikka lisää mahdollisuuksia päästöttömään liikuntamuotoon ja parantaa käyttäjien hyvinvointia.

Lisätiedot