Hyppää sisältöön

Kuusamon kaupungin avustuksia

Kuusamon kaupungin talousarvioon varataan vuosittain määräraha paikallisen kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoiminnan tukemiseen. Harkinnanvaraiset avustukset kohdennetaan kyseisen vuoden toimintaan ja niiden jakamisesta päättää kasvatus- ja sivistyslautakunta.

Määrärahat ovat haettavissa maaliskuun loppuun mennessä. Hakuilmoitukset julkaistaan kaupungin verkkosivuilla ja paikallislehdissä.

Kaupungilla on myös kaksi rahastoa: kunnallisneuvos U. A. Virranniemen rahasto ja apulaiskunnanjohtaja Lauri Muhosen rahasto. Apurahojen jakamisesta päättää kummankin rahaston toimikunta.

 • Kunnallisneuvos U. A. Virranniemen rahaston tarkoituksena on henkisen kulttuurin edistäminen Kuusamon kaupungissa. Rahastosta jaetaan apurahoja luovan ja esittävän taiteen aktiivisille harrastajille tai alalla toimiville henkilöille.

  Apurahojen hakuajat julkaistaan kaupungin verkkosivuillla ja paikallislehdissä.

  Lisätiedot

  • Rahaston toimikunnan puheenjohtaja Elina Kemppainen, elina.kemppainen@kuusamo.fi, puh. 040 777 3282
  • Rahaston toimikunnan sihteeri Anne Koski-Heikkinen, anne.koski-heikkinen@kuusamo.fi, puh. 040 860 8086
 • Apurahoilla tuetaan joko ammattikorkeakoulun tai yliopiston kuusamolaisten opiskelijoiden Kuusamoon suuntautuvien opinnäytetöiden tekemistä. Apurahojen hakuajat julkaistaan kaupungin verkkosivuillla ja paikallislehdissä.

  Vapaamuotoisessa hakemuksissa tulee näkyä opinnäytetyön aihe ja opinnäytetyön kohde. Lisäksi hakemuksissa tulee mainita opinnäytetyön aikataulu ja arvioitu työn valmistuminen.

  Lisätiedot

  • Rahaston toimikunnan puheenjohtaja Elina Kemppainen, elina.kemppainen@kuusamo.fi, puh. 040 777 3282
  • Rahaston toimikunnan sihteeri Anne Koski-Heikkinen, anne.koski-heikkinen@kuusamo.fi, puh. 040 860 8086