Hyppää sisältöön

Kuusamon kaupungilta voi hakea yksityistieavustusta. Kuusamon kaupunki avustaa tiekuntia yksityistielain, kuntalain ja Kuusamon kaupungin yksityisteiden avustusehtojen perusteella.

  • Tiekuntien ja yksityisteiden tulee hakea avustusta kerran neljässä vuodessa tai tarvittaessa heti kun olosuhteet muuttuvat.
  • Tiekuntia ja yksityisteitä on avustettu kesäkunnossapitoavustuksella, lanauksella ja aurauksella 13.6.2019 alkaen päätöksien mukaan.
  • Avustushakemus 2019-2023 on voimassa talvihoitokauden 2023 loppuun.
  • Yhdyskuntatekniikan päätöksen mukaisesti avustus on sidottu indeksiin, tarkistettu avustus talvihoitokaudelle 2021-2022 on 1053 €/tiekilometri. Kesäkunnossapitoavustus 2022 on 259,38 €/kilometri/vuosi ja lanausavustus on 32,16 €/tiekilometri/lanauskerta.

Yksityistietoimitusta voi hakea Maanmittauslaitokselta.

Matkailuteiden avustus

Vuoden 2021 alusta voimaan tulevien avustusehtojen mukaan Kuusamon kaupunki voi avustaa matkailuteitä.

Tietosuojaseloste

Yhteyshenkilön henkilötiedot säilytetään niin kauan kuin tiekunta hakee yksityistieavustusta. Yhteyshenkilön muuttuessa edellisen yhteyshenkilön tiedot tuhotaan.

Maksatusjärjestelmässä tiedot säilytetään arkistolainsäädännön mukaisesti.

Tietosuojaselosteet

Teiden kunnossapito

Asiakaspalvelu ja neuvonta

Avustusten maksatukset