Hyppää sisältöön

Kuusamon kaupungilta voi hakea yksityistieavustusta. Kuusamon kaupunki avustaa tiekuntia yksityistielain, kuntalain ja Kuusamon kaupungin yksityisteiden avustusehtojen perusteella.

  • Tiekuntien ja yksityisteiden tulee hakea avustusta kerran neljässä vuodessa tai tarvittaessa heti kun olosuhteet muuttuvat.
  • Tiekuntia ja yksityisteitä on avustettu kesäkunnossapitoavustuksella, lanauksella ja aurauksella 13.6.2019 alkaen päätöksien mukaan.
  • Avustushakemus 2019-2023 on voimassa talvihoitokauden 2023 loppuun.
  • Yhdyskuntatekniikan päätöksen mukaisesti avustus on sidottu indeksiin, tarkistettu indeksi talvihoitokaudelle 2020-2021 on 1012 €/tiekilometri. Kesäkunnossapitoavustus 2021 on 249,30 €/kilometri/vuosi ja lanausavustus on 30,90 €/tiekilometri/lanauskerta.

Yksityistietoimitusta voi hakea Maanmittauslaitokselta.

Matkailuteiden avustus

Vuoden 2021 alusta voimaan tulevien avustusehtojen mukaan Kuusamon kaupunki voi avustaa matkailuteitä.

Tietosuojaseloste

Yhteyshenkilön henkilötiedot säilytetään niin kauan kuin tiekunta hakee yksityistieavustusta. Yhteyshenkilön muuttuessa edellisen yhteyshenkilön tiedot tuhotaan.

Maksatusjärjestelmässä tiedot säilytetään arkistolainsäädännön mukaisesti.

Tietosuojaselosteet

Teiden kunnossapito

Asiakaspalvelu ja neuvonta

Avustusten maksatukset