Hyppää sisältöön

Liikenneturvallisuus

Kuusamon liikenneturvallisuustyöryhmä kokoontuu kolme kertaa vuodessa.

Liikenneturvallisuustyöryhmässä mukana

 • Kaupungin hallintokunnat
 • Pelastuslaitos
 • ELY-keskus
 • Liikenneturva
 • Poliisi
 • Kolmas sektori
 • Yritykset ja oppilaitokset
 • Muut sidosryhmät

Työryhmän tehtävät

Työryhmä

 • Suunnittelee ja koordinoi liikenneturvallisuustyötä.
 • Käsittelee liikenneympäristöä koskevia aloitteita.
 • Ylläpitää laaditun liikenneturvallisuussuunnitelman toimenpidelistaa.
 • Toimii yhteistyökanavana alueellisen (Koillismaa ja POP ELY) sekä kunnassa tehtävän liikenneturvallisuustyön välillä.
 • On ollut toimijana useissa liikenneturvalllisuuden kehittämishankkeissa (mm. Liikkumisen
  ohjaus Koillismaalla ja Kainuussa, Koululiitu, porokolarien vähentäminen, Turvallinen vt20).
 • Toimii esteettömyyden edistämiseksi.