Hyppää sisältöön

Katujen ja teiden kehittämisen tavoitteena on turvallinen ja sujuva liikenne.

Katujen kunnossapito

Katujen kunnossapito suoritetaan kunnossapitoluokituksen mukaisesti. Kuusamossa alueurakka on jaettu neljään osaan, joiden kunnossapidosta vastaa Destia Oy:

 1. Keskustan kaavatiet
 2. Rukan kaavatiet
 3. Yksityistiet pohjoinen
 4. Yksityistiet etelä
 • Asemakaava-alueiden katujen liikenneturvallisuutta parannetaan liikenneturvallisuussuunnitelman mukaisilla toimenpiteillä. Jokainen kaupunkilainen voi myös itse vaikuttaa merkittävästi kaupunkiympäristön viihtyisyyteen ja siisteyteen sekä liikenneturvallisuuteen.

  Alueellisen liikenneturvallisuustyön ohjaus ja valtakunnan tason linjausten jalkauttaminen alueelliselle tasolle on osoitettu elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskus) tehtäväksi.

  Kuntakohtaiset turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnitelmat laaditaan yhteistyössä kuntien eri hallinnonalojen kanssa. Suunnitelmien toteutumisen edellytyksenä on hyvä yhteistyö eri toimijoiden välillä, uudet toimintatavat ja riittävät resurssit.

 • Kiinteistön omistajan velvollisuuksia ovat lain mukaan mm.

  • siivota roskat katualueelta
  • pitää kunnossa katuojat ja mahdollinen sadevesikouru
  • ilmoittaa viipymättä liikenteelle vaarallisesta katupäällysteen rikkoutumisesta, kuopasta tms. ja huolehtia liikenteen väliaikaisesta varoittamisesta.

  Siirry tästä Finlex-palveluun

Lisätietoja