Hyppää sisältöön

Kaivu- ja sijoitusluvat

Kunnallistekniikan tulosalue tienpitäjänä antaa luvan kaivamiselle sekä muille töille katu- tai muulla yleisellä alueella ja myös valvoo näitä töitä.

Kiinteistöt-tulosalue antaa luvan kaivamiselle kaupungin omistamilla tonteilla ja valvoo näitä töitä.

Nämä ohjeet on laadittu noudatettavaksi Kuusamon kaupungin yleisten alueiden vuokrauksessa ja kaivutöissä (sekä sijoittamisen tapahtuessa poraamalla tarpeellisin osin) ja niiden tarkoituksena on pitää yleiset alueet mahdollisimman hyvin alkuperäistä vastaavassa kunnossa.