Hyppää sisältöön

Kulttuuriavustukset

Avustusohje

Kuusamon kaupungin talousarvioon varataan vuosittain määräraha paikallisen kulttuuritoiminnan tukemiseen. Harkinnanvaraiset avustukset kohdennetaan kyseisen vuoden toimintaan ja niiden jaosta päättää kasvatus- ja sivistyslautakunta.

Avustuksia myönnetään haettavasta avustustyypistä riippuen rekisteröidyille ja rekisteröimättömille kulttuuritoimintaa harjoittaville ja järjestäville yhdistyksille, työryhmille ja yksityisille henkilöille. Hakijan pääasiallisen toiminta-alueen tulee olla Kuusamossa. Etusijalla ovat kuusamolaiset hakijat

Avustukset vuodelle 2024 ovat haettavissa 2.4.2024 klo 15.00 mennessä. Avustukset haetaan sähköisesti ja hakulinkki avataan näillä sivuilla 1.3.2024. Vuodelle 2023 myönnetyistä avustuksista tehdään selvitys käyttöselvityslomakkeella 31.3.2024 mennessä.

Huomioithan, että lomakkeet eivät toimi Microsoft Internet Explorer -selaimella.

Yleiset periaatteet

Kulttuuriavustusten tavoitteena on luoda edellytyksiä taiteen harjoittamiselle ja harrastamiselle, laajentaa ja monipuolistaa paikallista kulttuuritarjontaa sekä vaalia paikallisesta kulttuuriperintöä ja tukea kotiseututyötä.

Avustusten jaossa otetaan huomioon toiminnan tarkoitus ja laatu, toiminnan vaikuttavuus sekä muilta yhteisöiltä saatava taloudellinen tuki.

Kulttuuriavustusta ei myönnetä pääosin liiketaloudelliseen, uskonnolliseen tai puoluepoliittiseen toimintaan tai tarkoitukseen, suljettuihin tilaisuuksiin tai vuosijuhliin, irtaimen tai kiinteän omaisuuden hankintaan, kunnan muiden hallintokuntien tukemaan toimintaan eikä peruskoulutukseen tai ammatilliseen koulutukseen.

Haettavat avustukset

Toiminta-avustusta myönnetään kulttuuritoimintaa harjoittavan kuusamolaisen, rekisteröidyn yhdistyksen toimintaan.

Kohdeavustusta myönnetään kulttuuritapahtumien järjestämiseen, taiteelliseen työskentelyyn kulttuuriperinnön vaalimiseen ja kotiseututyöhön sekä muihin Kuusamon kulttuuritoimintaa edistäviin hankkeisiin ja projekteihin. Kohdeavustuksia voivat hakea yhdistykset, työryhmät ja yksityiset henkilöt, joiden toiminta kohdentuu Kuusamoon. Etusijalla ovat kuusamolaiset hakijat.

Tapahtumien tuotantotuki on tarkoitettu yleisötilaisuuksiin, jotka täydentävät paikallista kulttuuritarjontaa. Tuotantotuki voidaan myöntää kertaluonteisen, yksittäisen tapahtuman toteuttamista aiheutuviin kustannuksiin kuten ilmoituskuluihin, tilavuokriin, palkkioihin, painatuksiin, tekniikkaan ja tapahtumaan liittyviin tarvikkeisiin. Tuotantotukea voi hakea yhteisö, työryhmä tai yksityinen henkilö, jonka toiminta kohdentuu Kuusamoon. Etusijalla ovat kuusamolaiset hakijat.

Työskentelyapuraha on tarkoitettu pääsääntöisesti kuusamolaisille eri taiteen alojen harrastajille ja ammattilaisille, joiden työskentely tapahtuu Kuusamossa. Etusijalla ovat kuusamolaiset hakijat. Apurahaa ei myönnetä hakijalle, joka on saanut sen kolmen edeltävän vuoden aikana. Hakemukseen tulee liittää mukaan ansioluettelo.

Kulttuuriperinnön vaaliminen ja kotiseututyö -avustuksella tuetaan kuusamolaisen kulttuuriperinnön vaalimista ja kotiseututyötä Kuusamossa. Hakijana voi olla yhdistys, työryhmä tai yksityinen henkilö. Etusijalla ovat kuusamolaiset hakijat.

Avustuksen hakeminen

Kuusamon kasvatus- ja sivistyslautakunta ilmoittaa harkinnanvaraiset hakemukset haettaviksi vuosittain maaliskuun aikana. Avustusten hakuaika päättyy tiistaina 2.4.2024 klo 15. Hakemukset tehdään sähköisesti Kuusamon kaupungin internetsivustolta löytyvän lomakkeen kautta. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Rekisteröidyn yhdistyksen pitää liittää hakemukseensa edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus sekä kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Avustuksen maksaminen

Avustukset maksetaan hakijan tilille kasvatus- ja sivistyslautakunnan päätöksen ja muutoksenhakuajan jälkeen. Avustusta ei makseta, ellei edellisen vuoden käyttöselvitystä ja vaadittavia liitteitä ole toimitettu määräaikaan mennessä.

Lisätietoja