Hyppää sisältöön

Kotiseutuarkisto on aarreaitta

Kotiseutuarkiston tehtävänä on tallentaa paikallinen yksityisluontoinen arkistoaines sekä paikkakunnan henkinen perinne, saada se säilymään ja käytettäväksi palvelemaan tutkimuksen, opetuksen, harrastustoiminnan ja käytännön tarpeita.

Kuusamon kotiseutuarkistoon taltioidaan kuusamolaisten yhdistysten ja seurojen, osuuskuntien, liikelaitosten, perheiden, sukujen ja yksityishenkilöiden arkistoja.

Arkistoaineistoa voivat olla paperimuotoisten asiakirjojen ohella mm. kartat ja piirustukset, valokuvat, filmit, ääninauhat, videokasetit, ATK-aineistot, käsikirjoitukset ja edellä mainittujen jäljennökset ja kopiot, painotuotteiden arkistokappaleet sekä muut paikallisen perinteen tallentamiseen liittyvät dokumentit.

Osa arkiston valokuva-aineistosta on julkaistu KirjastoVirma-sivustolla.

 

Kotiseutiarkiston käyttö

Kotiseutuarkistoon tulevasta aineistosta tehdään luovutussopimus, jossa sovitaan aineiston käytön mahdollisesta rajoittamisesta. Saadun aineiston hoidossa noudatetaan luovutussopimuksessa sovittuja ehtoja sekä yleisiä arkistohoidollisia määräyksiä.

Aineistoa annetaan tutkijoille ja muille asiakkaille käyttöön henkilötieto- ja julkisuuslainsäädännön sekä kyseisen arkiston luovuttajan mahdollisesti asettamien käyttörajoitusten mukaan.  Halutessaan aineistoa tutkittavakseen asiakas täyttää tilauslomakkeen ja tuo sen kirjaston neuvontaan.

Linkki Kirjastovirman sivuille